Nye Veier

Nye Veier har presentert de faglige utredningene for ny E16 Kongsvinger-E6

Del

Nye Veier har presentert de faglige utredningene for E16 Kongsvinger-E6 i et felles formannskapsmøte i de fire berørte kommunene. Nye Veier anbefaler å jobbe videre med alternativer innenfor C- og A-korridorene.

Korridor C. Illustrasjon: Nye Veier
Korridor C. Illustrasjon: Nye Veier

Det pågår arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger-E6. Arbeidet berører de fire kommunene Nes, Ullensaker, Sør-Odal og Kongsvinger og er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. De fire ordførerne utgjør styret for dette interkommunale plansamarbeidet.

-Nye Veier har kommet langt i det faglige utredningsarbeidet og mener det er riktig å presentere dette for kommunene. Vi har vurdert de alternative korridorene opp mot samfunnsmålene for prosjektet som er vedtatt i styret for det interkommunale plansamarbeidet. Så langt er den faglige anbefalingen til Nye Veier ikke å gå videre med F- og B-korridorene, men fortsette arbeidet med C- og A-korridorene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I felles formannskapsmøte orienterte Nye Veier om de faglige utredninger av konsekvenser for både prissatte og ikke-prissatte verdier for de korridorene som inngår i det vedtatte planprogrammet. I tillegg presenterte Nye Veier andre analyser som er beslutningsrelevante for arbeidet med kommunedelplanen. 

-Det har vært en omfattende prosess med medvirkning og flere høringsperioder. Nye Veier med våre rådgivere fra Asplan Viak og Rambøll sitter nå med et betydelig kunnskapsgrunnlag. Det har vært digitale folkemøter for innbyggerne i alle kommunene, medvirkningsmøter med barn og unge, dialogmøter med innbyggere, lag og næringsliv, og møter med regionale myndigheter. Dette har gitt våre fagfolk både nyttig og verdifull kunnskap som er en del av utredningsarbeidet, sier Hobbesland.

Planen er å legge planforslag med konsekvensutredning ut på høring ​april/mai 2021. Videre framdrift er at kommunene skal behandle endelig forslag til kommunedelplan til høsten.

-Det er et svært omfattende faglig materiale kommunene nå skal sette seg inn. Vi har forståelse for at det er behov for modning og at kommunene trenger tid til å sette seg inn i dette, gjennomgå analysene, anbefalingene og de skriftlige fagrapportene som er under arbeid. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingene er helt vesentlig for den videre dialogen Nye Veier skal ha med de fire kommunene, kommunene imellom og med regionale og statlige myndigheter. Alle kommunene ønsker ny vei for de ser at det løser trafikale problemer, øker trafikksikkerheten og bidrar til verdiskaping i regionen, sier Hobbesland. 

De skriftlige fagrapportene vil bli ferdigstilt fortløpende framover. Det faglige materialet blir offentliggjort blant annet på e16portalen så raskt som mulig, og senest når planforslaget legges ut på høring.

Nøkkelord

Bilder

Korridor C. Illustrasjon: Nye Veier
Korridor C. Illustrasjon: Nye Veier
Last ned bilde
Korridor A. Illustrasjon: Nye Veier
Korridor A. Illustrasjon: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer22.4.2021 13:26:52 CEST | Pressemelding

I Nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, fremkommer det at transport på vei kommer til å øke i årene som kommer. Spesielt gjelder dette for lange reiser, der persontrafikken med bil er beregnet å øke fra dagens andel på 60 prosent til en andel på hele 68 prosent i perioden frem til 2050. Også godstrafikk på vei får en økning fra en andel på 19 prosent til 25 prosent i 2050.

Nye Veier bygger ny jernbanebru i Brumunddal15.4.2021 15:24:24 CEST | Pressemelding

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke har nå startet på utbyggingsprosjektets desidert tyngste jobb når den 1200 tonn tunge jernbanebrua i Brumunddal skal løftes og kjøres på plass. Kolossen, bestående av betong og jern, er 41 meter lang, åtte meter høy og tretten meter bred og det kreves vogner med totalt 88 hjul for å gjennomføre det som trolig er årets tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom