Nye Veier

Nye Veier gjør bymarka tilgjengelig

Del

Turstiene i bymarka til Kristiansandsområdet påvirkes av at ny, trafikksikker E 39 bygges. Nye Veier har i nært samarbeid med idrettslag og lokale ildsjeler funnet frem til nye muligheter.

Åpnet flytebro: Nye Veier (NV) har bygd flytebro over Smalsund som kompensasjon for tapte friluftsarealer under veibyggingen. Magnus Thomassen (t.v) i Nye Veier, Bjørn Ole Ifunningsstovu og Tor-Kåre Høsteland (t.h) i løypeutvalget (LU) til IK Våg er godt fornøyd med resultatet. Bak står: Eirik Brunvatne (AF-Anlegg), Knut A. Mortensen (LU), Nils Bernt Rinde (NV), Arnfinn Vatland (LU), Steinar Sunde (Søgne kommune), Harald Olsen (LU), Finn Eikeland (LU), Steinar Funderud (LU) og Per Husebø (NV).
Åpnet flytebro: Nye Veier (NV) har bygd flytebro over Smalsund som kompensasjon for tapte friluftsarealer under veibyggingen. Magnus Thomassen (t.v) i Nye Veier, Bjørn Ole Ifunningsstovu og Tor-Kåre Høsteland (t.h) i løypeutvalget (LU) til IK Våg er godt fornøyd med resultatet. Bak står: Eirik Brunvatne (AF-Anlegg), Knut A. Mortensen (LU), Nils Bernt Rinde (NV), Arnfinn Vatland (LU), Steinar Sunde (Søgne kommune), Harald Olsen (LU), Finn Eikeland (LU), Steinar Funderud (LU) og Per Husebø (NV).

Nye Veier har fokus på å kompensere for tapte friluftsarealer i forbindelse med veibyggingen.

Blant tiltakene er ny, stor flytebro ved Smalsund som knytter kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne sammen på en ny måte for turgåere og friluftsentusiaster. Løypeutvalget i IK Våg er svært godt fornøyd med broa som ble åpnet i høst.

- Det er helt utrolig at vi fikk dette gjennom. Vi er veldig godt fornøyd med løsningen, sier Tor-Kåre Høsteland, leder for løypeutvalget i IK Våg.

De mange medlemmene i løypeutvalget har i en årrekke merket og ryddet løyper i Vågsbygdskauen, et stort skogsområde som strekker seg fra Kjos i sør, via Rossevannet i vest og til Grauthelleren i nord.

- Totalt har nå 8,5 mil med ryddet og merket løype, fra Torsteinsneset på Flekkerøy til Grauthelleren ved E 39, sier Høsteland.

Utbyggingen av den nye europaveien fra Kristiansand til Mandal har kommet i konflikt med deler av løypenettet i Vågsbygdskauen og skogsarealer som disponeres av andre brukere. Nye Veier har derfor gått i dialog med brukere og organisasjoner som til daglig bruker arealene, for å prøve å finne alternative løsninger og for å kompensere for de tapte friluftsarealene.

Et ønske fra brukerne

Gangbroa over Rossevannet er ett av flere gjennomførte tiltak, og ble bygd som en kompensasjon for noe av løypenettet der E 39-broa over den nordlige delen av Rossevannet bygges.

Nye Veier valgte å bygge broa etter dialog med løypeutvalget, brukere av marka og kommunene.

- Ideen kom fra de som bruker marka og løypeutvalget, og etter en prosess i Nye Veier synes vi det var greit å svare ja til denne broa. Tiltaket er ment som kompensasjon for at vi sperrer av anleggsområdet mens vi bygger broa, sier Magnus Thomassen, rådgiver for ytre miljø i Nye Veier.

Et firma fra Østlandet, som har spesialisert seg på å bygge brygger, ble hyrt inn til gjøre jobben. I løpet av en uke tidlig i september ble byggingen gjennomført.

Den siste torsdagen i september ble broa over Smalsund offisielt åpnet. Turgåere, representanter fra løypeutvalget, Nye Veier og Søgne kommune spaserte den flotte turen ut til broa langs Tyskerstien og gjennom de gamle ruinene fra første verdenskrig.

Monterte skilt på broa

Åpningen ble markert ved at løypeutvalget monterte skiltet "Smalsund" montert på broa. Etterpå ble det feiring med kaffe kokt på bål, boller og grillpølser.

- Veldig hyggelig å kunne gjøre noe som dette synes jeg. Denne broa vil sørge for at folk kommer seg rundt i løypa på en veldig fin og trygg måte, mener Bjørn Ole Ifunningsstovu fra løypeutvalget i IK Våg.

Midt på broa er det bygd en forhøyning slik at småbåter enkelt kan ta seg opp forbi Smalsund.

- Broa er bygd i høy kvalitet, og er tenkt å vare noen år. Om den brukes videre etter at veien blir ferdig, får bli opp til kommunen og brukerne, sier Thomassen.

Ny rundløype

Songdalen kommune gitt tillatelse til bruk av broa frem til 2023. Løypeutvalget er klar på at de ønsker å bruke broa aktivt i årene som kommer. De har allerede merket en ny rundløype, som inkluderer broa, og som knytter sammen den nye storkommunen Kristiansand, Songdalen og Søgne.

- Vi har merket og fikset en ny rundløype vi har kalt Rossevann rundt. Vi står jo nå i Songdalen kommune, vi i løypeutvalget er fra Kristiansand, og samtidig går løypa innom Søgne kommune. Så man kan trygt si at løypa kobler den nye kommunen sammen, smiler Høsteland.

Høsteland og de mange aktive i løypeutvalget har fått mange positive tilbakemeldinger etter at de informerte om den nye broa på siden til Vågsbygdskauen på sosiale medier.

- Da vi la det ut på Facebook fikk vi 230 likes i løpet av veldig kort tid. Det plinget i ett, og vi fikk voldsomt mange kommentarer. Jeg tror ikke det har vært ett negativt ord så langt, sier Høsteland.

- Flinke til å kompensere

- Hvordan synes du og dere i løypeutvalget at Nye Veier har trådt frem for å bygge ny vei?

- Ettersom noe av løypenettet vårt ville forsvinne var vi ikke noe glad for at veien skulle komme, og i prosessen er det blitt sagt mye rart. Etter hvert måtte vi innse at veien ville komme og har lagt ting bak oss. Jeg har holdt dialogen med Nye Veier for løypeutvalget i hele prosessen, og min personlige mening er at de har løst det på en god måte, sier Høsteland, som får støtte av Ifunningsstovu i løypeutvalget.

- Jeg synes Nye Veier har vært veldig imøtekommende og interessert i å legge til rette for at vi skal få en fin løype rundt Rossevannet. Det er vi takknemlige for, sier han.

Fagleder for landbruk, miljø og natur i Søgne kommune, Steinar Sunde, mener Nye Veier har vært generelt flinke til å lytte til brukerne.

- Mitt inntrykk er at Nye Veier har vært veldig flinke til å kompensere for den ferdselen som blir hindret av anleggsarbeidet. Denne broa vil sørge for å binde sammen de to turområdene på en kjempeflott måte, sier Sunde.

Disse tiltakene er gjennomført

Broa er bare ett av flere tiltak Nye Veier har gjennomført som erstatning for tapte friluftsområder så langt.

Her er noen av de andre:

* Rosseland skole hadde skogsområde med en stor lavvo som ble liggende i anleggsområdet. I vår ble Nye Veier enige med skolen om å opprette et nytt område med tre små gapahuker. Tiltaket er nå gjennomført.

* Sjøspeideren i Vågsbygd har fått erstatning for en gapahuk som var plassert i anleggsområdet ved Grauthelleren. Speiderne bygger nå ny gapahuk i området Bjørkedalsheia som skal åpnes 3. november.
* Vågsbygd og Songdalen frikirkespeidere har fått støtte til å opparbeide en ny stiforbindelse fra Mjåvannsområdet og inn til hytta si på Bruliheia. Opprinnelig sti gikk gjennom anleggsområdet. Her har speiderne blant annet snekret småbruer og gjort andre tiltak for å få dette til.

* I samråd med grunneiere, brukere og løypeutvalg er flere ankomster til friluftsområdene og stier lagt om for å unngå kontakt med anleggsområdene.
Magnus Thomassen i Nye Veier mener det å bygge nye veier i friluftsområder er en krevende prosess for mange involverte.

- I forbindelse med reguleringsplanen som ble ferdig sommeren 2017, skal alle sider belyses og alle som har interesser i området si sitt. Vi fikk veldig mange innspill i dette området, og det har vært en lang prosess, sier Thomassen.

- Hvor stor har motstanden vært?

- Veien vil ha følger for mange, og derfor er det er alltid en del som er misfornøyde der vi bygger vei. I området vi står nå måtte statsråden i 2016 inn å bestemme hvor veien skulle gå. Natur og miljøverdiene i dette området er så store og viktige at vi ønsker å legge til rette med å kompensere for de arealene som blir berørt, sier rådgiveren i Nye Veier.

Slik blir ny, trafikksikker E 39 Kristiansand - Mandal øst
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Rådgiver ytre miljø, Magnus Thomassen. Telefon: 991 13 255.

Bilder

Åpnet flytebro: Nye Veier (NV) har bygd flytebro over Smalsund som kompensasjon for tapte friluftsarealer under veibyggingen. Magnus Thomassen (t.v) i Nye Veier, Bjørn Ole Ifunningsstovu og Tor-Kåre Høsteland (t.h) i løypeutvalget (LU) til IK Våg er godt fornøyd med resultatet. Bak står: Eirik Brunvatne (AF-Anlegg), Knut A. Mortensen (LU), Nils Bernt Rinde (NV), Arnfinn Vatland (LU), Steinar Sunde (Søgne kommune), Harald Olsen (LU), Finn Eikeland (LU), Steinar Funderud (LU) og Per Husebø (NV).
Åpnet flytebro: Nye Veier (NV) har bygd flytebro over Smalsund som kompensasjon for tapte friluftsarealer under veibyggingen. Magnus Thomassen (t.v) i Nye Veier, Bjørn Ole Ifunningsstovu og Tor-Kåre Høsteland (t.h) i løypeutvalget (LU) til IK Våg er godt fornøyd med resultatet. Bak står: Eirik Brunvatne (AF-Anlegg), Knut A. Mortensen (LU), Nils Bernt Rinde (NV), Arnfinn Vatland (LU), Steinar Sunde (Søgne kommune), Harald Olsen (LU), Finn Eikeland (LU), Steinar Funderud (LU) og Per Husebø (NV).
Last ned bilde
Bålkaffe: Knut A. Mortensen i IK Vågs løypeutvalg hadde kaffen klar da broa ble åpnet i slutten av september. Per Husebø og Nils Bernt Rinde i Nye Veier tok gladelig en kopp kaffe etter skogsturen fra Rosseland.
Bålkaffe: Knut A. Mortensen i IK Vågs løypeutvalg hadde kaffen klar da broa ble åpnet i slutten av september. Per Husebø og Nils Bernt Rinde i Nye Veier tok gladelig en kopp kaffe etter skogsturen fra Rosseland.
Last ned bilde
Ny rundløype: Løypeutvalget i IK Våg har laget en ny løype de har kalt Rossevann rundt, der den nye broa over Smalsund er en del av turen.
Ny rundløype: Løypeutvalget i IK Våg har laget en ny løype de har kalt Rossevann rundt, der den nye broa over Smalsund er en del av turen.
Last ned bilde
Monterte skilt: Steinar Funderud hadde med seg hunden Petra ut til Smalsund. Funderud hadde med seg vektøy til å montere navnet "Smalsund" på broa.
Monterte skilt: Steinar Funderud hadde med seg hunden Petra ut til Smalsund. Funderud hadde med seg vektøy til å montere navnet "Smalsund" på broa.
Last ned bilde
Nye Veiers tiltak: Den nye flytebroa er bygd over Smalsund (markert med rund ring nede til høyre), mens Rosseland skole har fått en nytt område med tre gapahuker (markert med rund ring oppe til venstre).
Nye Veiers tiltak: Den nye flytebroa er bygd over Smalsund (markert med rund ring nede til høyre), mens Rosseland skole har fått en nytt område med tre gapahuker (markert med rund ring oppe til venstre).
Last ned bilde
Ny rundløype: Løypeutvalget i IK Våg har laget en ny løype de har kalt Rossevann rundt, der den nye broa over Smalsund er en del av turen.
Ny rundløype: Løypeutvalget i IK Våg har laget en ny løype de har kalt Rossevann rundt, der den nye broa over Smalsund er en del av turen.
Last ned bilde
Bygger gapahuk: Speiderne i Vågsbygd fikk erstatning for tap av gapahuk, og bygger nå ny gapahuk i området Bjørkedalheia i Vågsbygdskauen.
Bygger gapahuk: Speiderne i Vågsbygd fikk erstatning for tap av gapahuk, og bygger nå ny gapahuk i området Bjørkedalheia i Vågsbygdskauen.
Last ned bilde
Gapahuk til skolen: Rosseland skole hadde en stor lavvo i anleggsområdet og ble i vår enige med Nye Veier om å en erstatning på tre små gapahuker i samme område. Her er noen av skolebarna under åpningen tidligere i 2019.
Gapahuk til skolen: Rosseland skole hadde en stor lavvo i anleggsområdet og ble i vår enige med Nye Veier om å en erstatning på tre små gapahuker i samme område. Her er noen av skolebarna under åpningen tidligere i 2019.
Last ned bilde
Turområde: Turområdet rundt veianlegget er populært og stinettet godt ivaretatt av løypeutvalget i IK Våg med ildsjeler.
Turområde: Turområdet rundt veianlegget er populært og stinettet godt ivaretatt av løypeutvalget i IK Våg med ildsjeler.
Last ned bilde
Kompensasjon: Byggingen av denne broa over Rossevannet gjorde at Nye Veier og brukerne av friluftsområdet ble enige om ny gangbro over Smalsund.
Kompensasjon: Byggingen av denne broa over Rossevannet gjorde at Nye Veier og brukerne av friluftsområdet ble enige om ny gangbro over Smalsund.
Last ned bilde
Miljøvern: Magnus Thomassen er rådgiver for ytre miljø i Nye Veier og har jobbet tett med brukerne av friluftsarealene rundt nye E 39.
Miljøvern: Magnus Thomassen er rådgiver for ytre miljø i Nye Veier og har jobbet tett med brukerne av friluftsarealene rundt nye E 39.
Last ned bilde
Åpnet flytebro: Nye Veier (NV) har bygd flytebro over Smalsund som kompensasjon for tapte friluftsarealer under veibyggingen. Magnus Thomassen (t.v) i Nye Veier, Bjørn Ole Ifunningsstovu og Tor-Kåre Høsteland (t.h) i løypeutvalget (LU) til IK Våg er godt fornøyd med resultatet. Bak står: Eirik Brunvatne (AF-Anlegg), Knut A. Mortensen (LU), Nils Bernt Rinde (NV), Arnfinn Vatland (LU), Steinar Sunde (Søgne kommune), Harald Olsen (LU), Finn Eikeland (LU), Steinar Funderud (LU) og Per Husebø (NV).
Åpnet flytebro: Nye Veier (NV) har bygd flytebro over Smalsund som kompensasjon for tapte friluftsarealer under veibyggingen. Magnus Thomassen (t.v) i Nye Veier, Bjørn Ole Ifunningsstovu og Tor-Kåre Høsteland (t.h) i løypeutvalget (LU) til IK Våg er godt fornøyd med resultatet. Bak står: Eirik Brunvatne (AF-Anlegg), Knut A. Mortensen (LU), Nils Bernt Rinde (NV), Arnfinn Vatland (LU), Steinar Sunde (Søgne kommune), Harald Olsen (LU), Finn Eikeland (LU), Steinar Funderud (LU) og Per Husebø (NV).
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom