Nye Veier

Nye Veier fortsetter samarbeidet med Acciona

Del

Nye Veier og Acciona er blitt enige om kontraktssummen for utbyggingsfasen av E6 Ranheim - Værnes, og viderefører dermed samarbeidet.

Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. I bakgrunnen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen.
Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. I bakgrunnen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen.

Nye Veier har siden oktober 2018 jobbet sammen med det spanske entreprenørfirmaet Acciona Construcciòn S.A. om byggeprosjektet E6 Ranheim - Værnes (23 km). Nå har partene blitt enige om fastprisen for utbyggingsfasen, og dermed videreføres samarbeidet. 


– Det har vært en åpen og transparent samhandlingsprosess, og vi er veldig glade for at vi fortsetter det gode samarbeidet med Acciona, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Hun er glad for at avtale om utførelse nå er inngått med Acciona og at første anleggsmaskin kan starte i sommer på dette viktige prosjektet for Midt-Norge og Nye Veier. Kontraktssummen for byggefasen er ca. 4,3 milliarder kroner eks. mva. inkl. vedlikeholdsgaranti.

Har redusert risiko

Etter at Nye Veier og Acciona inngikk samarbeid i 2018, har de sammen jobbet for å utvikle og optimalisere prosjektet. En viktig oppgave i denne fasen er å redusere prosjektets risiko.

– Vi har redusert risiko for uforutsette grunnforhold og vi har optimalisert E6-linja for å redusere sikkerhetsrisiko og forbedre trafikkavvikling i utbyggingsfasen, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan.

Dette er helt i tråd med Nye Veiers gjennomføringsmodell der entreprenør og rådgiver involveres på et tidlig stadium. På den måten finner man frem til de beste løsningene i planleggingsfasen og får en mer effektiv utbyggingsfase.

Klar for byggestart

Nå som avtale for utbyggingsfasen er inngått, er både byggherre og entreprenør klare til å sette i gang med anleggsarbeidet i sommer. Det som gjenstår nå er å få vedtatt reguleringsplaner i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune. Reguleringsplanene skal til politisk behandling i slutten av mai og midten av juni.

Selv om optimaliseringsfasen og planprosessen har tatt lengre tid enn først antatt, er planlagt ferdigstillelse fortsatt ultimo 2025. Da får trafikantene 23 km med firefelts motorvei med, 110 km/t og doble tunnelløp. Dette vil bedre trafikkflyten betraktelig og øke trafikksikkerheten og trafikantnytten


Muligheter for lokalt næringsliv

Utbyggingen av E6 Ranheim - Værnes vil medføre et stort behov for lokal arbeidskraft. Acciona vil bruke mest mulig lokal kompetanse og ønsker derfor kontakt med lokale bedrifter. Dette gjelder ikke kun for virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen. Det kommer mange tilreisende arbeidere som skal bo på brakkerigg, og de vil blant annet trenge mat og drikke.

Med seg i arbeidet med ny E6 Ranheim – Værnes har Acciona Rambøll AS som rådgiver og Leonhard Nilsen & Sønner AS som underentreprenør.

Nøkkelord

Kontakter

Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

Anette Aanesland, administrerende direktør
anette.aanesland@nyeveier.no
951 20 546

Bilder

Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. I bakgrunnen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen.
Digital signering med alternativt håndtrykk. F.v: Prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona. I bakgrunnen ser vi flere fra ledelsen til de to selskapene. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier er oppe til venstre i skjermen.
Last ned bilde
Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona, møttes i Trondheim i dag for kontraktsignering. De to selskapene viderefører samarbeidet om utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.
Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier, og Pablo García Caramés, finansdirektør for Norge i Acciona, møttes i Trondheim i dag for kontraktsignering. De to selskapene viderefører samarbeidet om utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom