Nye Veier

Nye Veier forbereder en utslippsfri fremtid

Del

Tro kan flytte fjell, sies det. Noe annet som kan flytte fjell, er anleggsmaskiner. Og for å flytte fjell trenger anleggsmaskinene drivstoff. Mye drivstoff.

Administrerende direktør Anette Aanesland mener at Nye Veier bør legge til rette for at man kan teste ut nye, klimavennlige løsninger i vei- og baneprosjektene.
Administrerende direktør Anette Aanesland mener at Nye Veier bør legge til rette for at man kan teste ut nye, klimavennlige løsninger i vei- og baneprosjektene.

I dag drives de fleste anleggsmaskiner av diesel, noe som fører til betydelige klimagassutslipp. Nye Veier er nå i gang med å vurdere hvordan selskapet kan bidra til overgangen til en utslippsfri anleggssektor.

– Elektrifiseringen av personbiler er i full gang, men for anleggsmaskiner er utviklingen helt i startgropen. Vi har derfor begynt å se på hvordan vi kan bidra til å bygge kunnskap og erfaring, og hvordan vi kan understøtte utviklingen til en utslippsfri fremtid i anleggsbransjen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Nye Veier har de siste årene stilt ulike former for klimakrav og belønnet ekstra klimainnsats i selskapets kontrakter. Tidligere i år lanserte Regjeringen ny klimamelding, ny Nasjonal transportplan, og en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser. Nye Veier jobber nå med oppfølgingen av disse planene, og har blant annet fått innspill fra rådgivningsselskapet Multiconsult om hvordan selskapet kan organisere pilotprosjekter for utslippsfrie løsninger på anleggsplassene sine.

– Hvert tonn teller om Norge skal nå sine utslippsmål og verden skal stoppe klimakrisen fra å bli mye, mye verre, sier Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftsjef i Multiconsult.

– Store samferdselsprosjekter bidrar til høye utslipp, elektrifiseringen har kommet kort og potensialet er derfor stort. Derfor har det vært spennende å få støtte Nye Veiers arbeid med å finne de rette grepene for å få frem fossilfrie anleggsmaskiner, sier Eidsvoll Holmås.

Rådene fra Multiconsult er tydelige.

– Nye Veier bør starte tilretteleggingen for pilotprosjekter allerede fra tidlig fase i prosjektutviklingen. Multiconsult har også understreket nytten av tett markedsdialog, og tett samhandling mellom ulike aktører som kan levere klimavennlige løsninger til våre prosjekter. Denne innsikten tar vi med oss i det videre arbeidet», sier Aanesland.

Nye Veier jobber målrettet for å redusere klimafotavtrykkene fra selskapets prosjekter. Selskapet jobber for tiden med en oppdatert klimastrategi for selskapet, på bakgrunn av Regjeringens klimamelding, Nasjonal transportplan og den nevnte handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser. Arbeidet med pilotprosjekter er en viktig del av dette arbeidet.

Rapporten fra Multiconsult (ekstern lenke på nyeveier.no)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Anette Aanesland mener at Nye Veier bør legge til rette for at man kan teste ut nye, klimavennlige løsninger i vei- og baneprosjektene.
Administrerende direktør Anette Aanesland mener at Nye Veier bør legge til rette for at man kan teste ut nye, klimavennlige løsninger i vei- og baneprosjektene.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom