Nye Veier

Nye og mer detaljerte E6-skisser

Del

Nye Veier og totalentreprenøren AF-gruppen har i dag lagt ut nye og mer detaljerte kartskisser over alternative kryssløsninger for Vingrom, Øyresvika og Storhove i den nettbaserte medvirkningsportalen for prosjektet.

Forslag nytt E6-kryss Vingrom nord.
Forslag nytt E6-kryss Vingrom nord.

- Det er helt nytt at det fremlegges tegninger og illustrasjoner på en så åpen, lett tilgjengelig og hyppig måte som vi gjør nå, flere måneder før formell høring. Dette gjør vi fordi vi ønsker gode innspill og tilbakemeldinger som kan gi forbedrede løsninger. Vi opplever god respons på åpenheten i prosjektet, sier Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

De nye skissene viser dagens status på det som etter hvert skal ende opp i en reguleringsplan for E6-strekningen Roterud – Storhove. 

- Den digitale medvirkningsportalen gir oss mulighet til å praktisere full åpenhet på en mye bedre måte enn tidligere. Nå har vi lagt ut alternativene som vi jobber med pr. i dag for de tre kryssalternativene på Vingrom, passeringen av Lågen, kryssløsningen i Øyresvika og to av alternativene for E6-kryss på Storhove, sier Moshagen.

Den offisielle høringsperioden og forslag til reguleringsplan for E6 Roterud – Storhove kommer først på nyåret. Da skal det også arrangeres flere informasjonsmøter.

- For å få fram et best mulig veiprosjekt ønsker vi allerede nå å få inn så mange innspill som mulig basert på de foreløpige skissene som nå er publisert i medvirkningsportalen på vårt nettsted. Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et best mulig veiprosjekt, sier Moshagen.

>> Flere skisser på medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove 

Delstrekningen Roterud - Storhove er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Utbyggingsprosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir ca. 43 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Nøkkelord

Bilder

Forslag nytt E6-kryss Vingrom nord.
Forslag nytt E6-kryss Vingrom nord.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom