Landbruks- og matdepartementet

Nye Mjøsbroa: Lettere og lavere CO2-utslipp gjennom bruk av tre

Del

Nye Veier presenterte 3. juni entreprenørene som skal bygge ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet. Prosjektet inkluderer en bro med fire felt over Mjøsa. De høye mijøambisjonene for ny Mjøsbro, har materialisert seg gjennom blant annet at leverandøren vil benytte tre for å skape en lettere konstruksjon og redusere klimagassutslippet. Broen vil gi et visuelt inntrykk av innovativ bruk av tre og den forankringen skog og tre har både regionalt og nasjonalt.

Skisse av den Nye Mjøsbrua. Foto: NyeVeier
Skisse av den Nye Mjøsbrua. Foto: NyeVeier

– Dette er et forbildeprosjekt som befester Norges posisjon som verdensledende innen innovativ bruk av tre. At Mjøsbrua nå bygges i tre i kombinasjon med andre materialer underbygger den lange skogtradisjonen vi har i Norge, og det vil kunne bli et utstillingsvindu mot verden. Jeg ønsker at vi skal bruke enda mer tre i bygg og anlegg framover. Dette er ikke minst viktig for Innlandet hvor skog- og treindustri i generasjoner har spilt en viktig rolle i arbeidsplasser og samfunnsutvikling. De store skogressursene som over 23 000 skogeiere forvalter gjør det mulig å utvikle bærekraftig industri basert på fornybare ressurser, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mjøsbrua er et viktig og symbolsk prosjekt, som viser frem Norge som en verdensledende nasjon innen utvikling av store og komplekse treløsninger. Her utvikler vi kompetanse, teknologi og løsninger som verden vil ha bruk for. Det gir også eksportmuligheter.

– Når vi bygger vei i Norge, må vi tenke på det beste for brukerne, skattebetalerne og miljøet. Med broløsningen over Mjøsa slår vi tre fluer i en smekk. Ved å bruke tre i Mjøsbrua bidrar vi til minst mulig CO2-utslipp i prosjektet. Dette kan bli viktig for framtidige utbyggingsprosjekter i samferdselsnorge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nøkkelord

Bilder

Skisse av den Nye Mjøsbrua. Foto: NyeVeier
Skisse av den Nye Mjøsbrua. Foto: NyeVeier
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom