Nye Veier

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal - slik hensyntas viltet

Del

Det har vært en hendelse med en elg inne på nye E18 Rugtvedt-Dørdal ved Langrønningen. Strekningen er 16,3 km og det er montert viltgjerde på begge sider av veien.

- Etter åpningen 2.desember har det pågått arbeider med sideveien i området. Det manglet dermed 70 m med ekstragjerde sør for Langrønningen viltovergang hvor denne elgen kom inn. Dette ble umiddelbart tettet med midlertidig netting- og anleggsgjerde og vil stå slik over nyttår. Etter det vil det bli montert permanent gjerde også i dette området. Ekstragjerdet er satt opp etter råd fra blant annet viltnemda, sier Jørn Rinde, utbyggingssjef E18 Rugtvedt-Dørdal.

På hele strekningen er det kameradekning og regulerbare fartsgrenseskilt med muligheter for raskt å kunne senke fartsgrensen ved denne typen hendelser på eller ved veien. Det er også friteksttavler i hver retning der Veitrafikksentralen kan gi trafikantene aktuell og relevant informasjon.

-Det er gjort mange tiltak for å redusere sannsynligheten for slike hendelser. Gjennom hele prosjektperioden har det vært tett kontakt og samarbeid med viltmyndighetene. Vi baserer også tiltak på anbefalinger fra Faun AS som har høy viltfaglig kompetanse. Vi mener derfor at vilthensyn er godt ivaretatt både i planleggingen, prosjekteringen og gjennomføringen av utbyggingen av veien. Det er vel også slik at det kan ta noe tid før viltet har funnet de nye passasjene som er etablert, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

I tillegg til viltgjerdene er veien bygget med to viltoverganger og mange viltunderganger. Det er dessuten fire kulverter for landbruksveier der dyr også kan passere.

-I kryssområdene på Rugtvedt og Langrønningen er det sideveier som fører inn til firefeltsveien og det er en mulighet for viltet å følge disse veiene. Dette er en utfordring som er vanskelig å løse, sier Rinde.

På Rugtvedt er det to brøytebommer inn til firefeltsveien som skal benyttes i forbindelse med brøyting av ramper. Disse er det mulig for viltet å hoppe over. Det vurderes derfor å stenge disse helt med nettingporter. 

-  Alle gjerder og porter langs E18 Rugtvedt-Dørdal er nå tettet. Risa AS har ansvaret for drift og vedlikehold av den nye veien. Etter nyttår skal vi sette oss ned med Risa AS og viltnemda for å vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak for å unngå tilsvarende hendelser i framtiden. Det er også viktig å ta med oss disse erfaringene inn i videre planlegging på øvrige E18-strekninger, sier Ramlo.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom