Nye Veier

Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg

Del

Nye Veier og Statens vegvesen foreslår fem kilometer ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg i Rennebu kommune. Den nye veien og krysset er en bedre løsning for trafikantene, og gir mer igjen for samfunnet. Et kryss mellom rv. 3 og E6 bygges for utvikling av de to viktige transportårene fra Oslo til Trondheim.

Her kan du se både opprinnelig og ny plan for E6-utbyggingen på Ulsberg.
Her kan du se både opprinnelig og ny plan for E6-utbyggingen på Ulsberg.

- Løsningen gjør at det bygges fem kilometer med ny E6 og nytt kryss mellom E6 og rv. 3. Plassering og utforming av krysset tar høyde for sannsynlig utvikling av både rv. 3 og E6. Krysset bygges som et toplanskryss og gir vesentlig bedre trafikksikkerhet. Reisetiden kortes betydelig ned når hastigheten økes nord for krysset og høyere hastighet sørover til dagens E6. Den nye traséen gir bedre stigningsforhold, lavere forbruk av drivstoff og utslipp av klimagasser, forklarer Arild Mathisen prosjektsjef i Nye Veier.

Før anleggsarbeidet kan starte må reguleringsplan utarbeides og vedtas i Rennebu kommune. Utvidelsen av Nye Veiers strekning Ulsberg-Melhus skal vedtas av Stortinget.

Ny løsning innebærer flere endringer sammenliknet med tidligere forslag fra Nye Veier og Statens vegvesen. Nord for Ulsberg blir E6 lagt øst for Dovrebanen, øst for dagens E6 og øst for den opprinnelige traseen fra Nye Veier. Tunnelen gjennom Tosetberget nord for Ulsberg foreslås erstattet med en firefelts vei med midtdeler sørover til det nye Ulsbergkrysset. Her kan hastigheten økes fra planlagt 80 km/t til 110 km/t over flere kilometer. Nye Veier overtar planlegging og bygging av E6 fra Ulsberg og sørover. Her skal det bygges ny bru over Orkla, en kort tunnel, og ny to- og trefelts veg i cirka fem kilometer før kryssing av Dovrebanen, elva Gisna og Fylkesveg 508. Den nye E6 traséen knyttes til eksisterende E6 fem kilometer sør for krysset.

Den nye traséen holder jevnere høyde i terrenget. Det reduserer forbruket av drivstoff og utslipp av klimagasser. Dette er spesielt viktig for tungtransporten. Bygge- og vedlikeholdskostnader reduseres betydelig uten en lang tunnel. Nytten for trafikantene blir bedre ved å flytte traseen og krysset, og samfunnet får mer verdi av investeringene. Investeringene ligger på samme nivå, som de planlagte investeringene fra Statens vegvesen og Nye Veier i de gjeldende planer. Nye Veier starter nå med videre utvikling og detaljering av løsningen. Veien og krysset skal eventuelt bygges av FCC Construcción med firmaene Johs. J. Syltern og Rambøll. Bygging skjer samtidig med resten av strekningen fra Ulsberg til Vindåsliene, og veien kan etter planene åpnes i 2023 eller 2024.

Statens vegvesen har planer om å utbedre eksisterende E6 i området omkring Kløftbrua, sør for dagens Ulsbergkryss. 

- En ny løsning for krysset på Ulsberg gir mulighetene for en videreføring av E6 sørover fra rv. 3. Dette gir høyere standard på veien og bedre trafikksikkerhet enn utbedring av eksisterende E6 på samme strekning, sier Kjetil Strand, avdelingsdirektør i Statens vegvesen transport Midt.

- Vårt nye forslag er et resultat av vår modell for gjennomføring av prosjektene. Tidlig involvering av entreprenøren FCC Construcción med firmaene Johs. J. Syltern og Rambøll gir resultater. De har utviklet denne løsningen sammen med Nye Veier og Statens vegvesen. Vi har jobbet godt sammen og vi har funnet en løsning, som er til det beste for trafikantene, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nøkkelord

Kontakter

Johan Arnt Vatnan,
Utbyggingsdirektør
922 51 113
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

Bilder

Her kan du se både opprinnelig og ny plan for E6-utbyggingen på Ulsberg.
Her kan du se både opprinnelig og ny plan for E6-utbyggingen på Ulsberg.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Satser på ladeplass for både mennesker og maskiner1.7.2021 15:56:21 CEST | Pressemelding

Nye Veier har signert kontrakt med Certas Energy Norway AS og Food Folk Norge AS for å drifte veiserviceanlegg med stor ladekapasitet i Mandalskrysset på E39 i Lindesnes, Agder. – For Nye Veier er det viktig å ha veibrukeren i sentrum. Kvaliteten på tjenestene som selskapet tilbyr, gjør oss trygge på at dette blir et spennende konsept for veifarende, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom