Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Ny rapport: For dårlige beslutningsgrunnlag i staten

Del

Utredningskvaliteten i staten er fortsatt for dårlig, viser en ny rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). – Svake beslutningsgrunnlag kan føre til sløsing med fellesskapets ressurser, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Funnene kommer fram i DFØs nye statusrapport om utredningsinstruksen. Mangelfulle utredninger var en viktig årsak til at regjeringen fastsatte en ny utredningsinstruks i 2016.

Ny instruks skulle gi bedring

Den reviderte instruksen skulle gjøre regelverket enklere og tydeligere, og stiller blant annet klare minimumskrav i form av seks spørsmål som alltid skal besvares ved utredning av statlige tiltak. Det første spørsmålet er det aller viktigste, nemlig å klargjøre hvilket problem man faktisk skal løse, og hva som er målet med et tiltak.

Selv om instruksen har blitt enklere, ser likevel ikke kvaliteten på utredningene ut til å ha blitt bedre.

– Dette er uheldig. Gode beslutningsgrunnlag er avgjørende for å få en effektiv bruk av ressursene. Det er her vi legger grunnlaget, både for å velge de beste tiltakene og å gjennomføre dem så effektivt som mulig, sier Singsaas.

Den nye rapporten omfatter 134 saker departementene sendte ut på høring i 2019. Den gjennomsnittlige utredningskvaliteten var kun marginalt bedre enn for de 138 sakene som var på høring i 2015.

Flere alternativer må utredes

Rapporten viser at den største svakheten er at det ikke utredes flere alternative tiltak. I stor grad er det bare ett tiltak som utredes.

– Det finnes ofte flere måter å løse et problem på, og hvis man bare har vurdert én løsning, vet man ikke om man har funnet den beste, sier Singsaas.

Departementene svarer at korte frister og politiske føringer er de viktigste årsakene til at utredningene ikke blir bra nok. En annen viktig årsak som framheves både av departementer og virksomheter er ressurser til rådighet.  

Minimumskravene til statlige utredninger er å besvare disse seks spørsmålene:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for vellykket gjennomføring?

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Harald Nyquist, mobil 93424999, harald.nyquist@dfo.no

Bilder

Direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom