Landbruks- og matdepartementet

Ny mobilapp effektiviserer skogforvaltningen

Del

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny kartbasert app for offentlig skogforvaltning. Appen SKART som ble tatt i bruk i august, forventes å gi stor effektiviseringsgevinst.

Skogplanting i Hattfjelldal. Foto: Steinar Johansen/Statskog
Skogplanting i Hattfjelldal. Foto: Steinar Johansen/Statskog

Ansatte i offentlig skogforvaltning kan nå bruke SKART til å gjøre kartlegging av miljø og skogbrukstiltak etter hogst. Denne oppgaven har tidligere blitt gjort med penn og papir først i felt, og deretter manuell registrering av data i fagsystemet ØKS når man er tilbake på kontoret. Med SKART er både penn og papir og kontordelen historie - oppgaven er nå fullt ut digitalisert. 

Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak gjøres for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogen forvaltes på en bærekraftig måte.

– Det er veldig bra at vi nå har fått utviklet en digital og effektiv løsning for disse oppgavene. Det betyr at kommunene kan gjøre en enda bedre jobb med å følge opp skogbruket. Et bærekraftig skogbruk er en viktig del av løsningen på klimautfordringene og overgangen til et fornybart samfunn. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi sikrer at det plantes etter hogst og gjøres andre miljø- og skjøtselstiltak i skogen, sier landbruks-og matminister Sandra Borch.

Digitalisering gir store besparelser i forvaltningen

Hvert år gjennomføres Resultatkartlegging på 3 år gamle hogstflater over hele landet – totalt 1300 hogstfelt. Tidligere brukte kommunen i snitt ca. 5 timer per kartlegging, med SKART er tidsforbruk per kartlegging redusert med opp mot 40 prosent. Samlet gir dette årlig store besparelser både i tid og penger for offentlig skogforvaltning.

Bilder

Skogplanting i Hattfjelldal. Foto: Steinar Johansen/Statskog
Skogplanting i Hattfjelldal. Foto: Steinar Johansen/Statskog
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom