UiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultet

Ny kunnskap om selvmord under og etter behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom: Rapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Del

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant barn og unge, og unge med psykiske lidelser utgjør en høyrisikogruppe for selvmord. Nå lanseres den første nasjonale registerstudien som viser omfanget av alle selvmord under og innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i perioden 2008 til 2018. Funnene viser at det i snitt skjer 6-7 selvmord årlig blant barn og unge som har hatt kontakt med PHV-BU siste år, noe som tilsvarer 23 % av alle selvmordene i aldersgruppen 10-19 år. Bedre og mer systematisk utredning og diagnostikk fremstår som et klart forbedringspotensial i behandlingen av pasienter i PHV-BU, da en svært høy andel var uten diagnose eller diagnostisert med uspesifikke tilstander.

Selvmord hos unge mennesker er årsak til et meget høyt antall tapte leveår, og forbundet med enorme tap, traumer og lidelse hos de etterlatte. Selv om årsakene til selvmord blant barn og unge er minst like sammensatte som blant voksne, er psykiske lidelser også i denne aldersgruppen en viktig risikofaktor. Til nå har det hverken eksistert noen fullstendig oversikt over omfanget av selvmord i psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) eller kunnskap om kjennetegn ved disse ungdommene eller kontakten de hadde med tjenesten før dødsfallet.

- Vi mener at den nye kunnskapen som fremkommer i rapporten bør påvirke utviklingen av forebyggende tiltak både i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og på et øvrig samfunnsnivå, sier Fredrik A. Walby som leder Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hovedfunn fra rapporten

73 personer (hvorav 49 jenter og 24 gutter) hadde kontakt med psykisk helsevern for barn og unge siste år før selvmord i perioden 2008–2018. Andel jenter i kontakt med PHV-BU siste år før selvmord var betydelig høyere enn blant gutter (40 % vs. 12 %). Siden andelen i kontakt er lavere enn i tilsvarende tjenester for voksne, viser dette viktigheten av primærforebygging av selvmord i denne aldersgruppen – spesielt blant gutter. Selvmord blant de yngste tenåringene er sjelden. For jenter var det en jevn stigning i selvmordsrate med økende alder, mens det for gutter var en bratt stigning i selvmordsrate fra aldersgruppen 14-16 år til aldersgruppen 17-19 år. 40 % av barn og unge i kontakt med PHV-BU før selvmord hadde hatt ett eller flere døgnopphold siste år, men svært få døde mens de var innlagt på døgnenhet. En fjerdedel hadde hatt kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siste år før selvmord, men det var likevel få som hadde en registrert rusdiagnose. En svært høy andel var uten diagnose eller diagnostisert med uspesifikke tilstander, noe som antyder et behov for bedre og mer systematisk utredning og diagnostikk i behandlingen av pasienter i PHV-BU.

Lansering

Rapporten lanseres 24. mars kl. 12:45-15:00 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet vil streames. Les mer om lanseringen her på www.uio.no/kartleggingssystemet

Rapporten vil også bli tilgjengelig for nedlastning på www.uio.no/kartleggingssystemet fra 24.mars 2022

Kontakt oss:

Prosjektleder, Fredrik A. Walby

Tlf. 913 45 195

www.uio.no/kartleggingssystemet

E-post: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

Twitter: @NSSFKartlegging

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder, Fredrik A. Walby

Tlf. 913 45 195

www.uio.no/kartleggingssystemet

E-post: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

Twitter: @NSSFKartlegging

Bilder

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom