Nye Veier

Ny E6-konkurranse i Trøndelag til markedet

Del

Konkurransen om bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag kommer til markedet i løpet av april. Kontrakten har en anslått verdi på to milliarder kroner. Nye Veier har jobbet på mange områder med prosjektet og konkurransen det siste året.

Konkurransen om bygging av ny E6 fra Berkåk til Vindåsliene kommer i april.
Konkurransen om bygging av ny E6 fra Berkåk til Vindåsliene kommer i april.

Strekningen mellom Berkåk og Vindåsliene var tidligere en del av prosjektet og kontrakten med E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Nå er prosjektet delt opp i flere konkurranser for å tilpasse konkurransen til markedet. I tillegg er det jobbet med reguleringsplanen for strekningen. Den anslåtte verdien på kontrakten for strekningen er på to milliarder kroner. Etter kvalifisering vil tre til fem tilbydere bli invitert til å gi tilbud på kontraktene. Fra utlysning av konkurransene vil det ta mellom ni og tolv måneder til en entreprenør er klar til å starte med arbeidet.

Dette er en av syv konkurranser, som Nye Veier planlegger å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye konkurranser i løpet av et år. Den samlede verdien for alle konkurransene er anslått til 15 milliarder kroner.

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder


Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.
- Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige incentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Kontakter

Bjørn BørsethDirektør for kontrakt og marked

Tel:975 01 310

Bilder

Konkurransen om bygging av ny E6 fra Berkåk til Vindåsliene kommer i april.
Konkurransen om bygging av ny E6 fra Berkåk til Vindåsliene kommer i april.
Last ned bilde
Administrerende direktør
Administrerende direktør
Last ned bilde
Direktør kontrakt og marked
Direktør kontrakt og marked
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom