UiO - Det humanistiske fakultetUiO - Det humanistiske fakultet

Norske barn føler seg tryggest på nett – og norske foreldre deler mest

Del

Forskningsrapporten, som utgis i forbindelse med Safer Internet Day, viser også hvordan antall timer brukt på Internett varierer fra rundt to timer per dag (Sveits) til tre og en halv time (Norge). Denne nye rapporten, EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries, kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av Internett. Forskere fra hele Europa har samarbeidet for å gjennomføre en omfattende undersøkelse med 25,101 barn mellom 9 og 16 år i 19 europeiske land.

Pressemelding 10.02.2020
Fra EU Kids Online-nettverket
Utgitt i forbindelse med Safer Internet Day 11.02.2020
Ny europeisk forskning om barn og Internett i 19 land


Norske barn føler seg tryggere på nettet enn hjemme og på skolen

Resultatene viser at de fleste barn i 19 europeiske land oppgir at de bruker mobiltelefon «daglig» eller «nesten alltid». I Norge bruker barn mer tid på Internett enn andre europeiske barn (3,6 timer sammenlignet med 2,8 timer i gjennomsnitt). Samtidig, føler norske barn seg tryggere på Internett enn de fleste andre europeiske barn. 42 prosent av norske barn i alderen 9-16 år oppgir at de ALLTID føler seg trygge på Internett (sammenlignet med 29 prosent i gjennomsnitt i undersøkelsen) og de fleste norske barn synes at andre mennesker er snille og hjelpsomme på nettet. De norske tallene viser også at det er flere norske barn som oppgir at de er trygge på nettet enn som sier de føler seg trygge hjemme og på skolen.

Norske foreldre snakker mindre med barn om nettbruk – men deler mest

21 prosent av de norske barna oppgir å ha opplevd noe ubehagelig på nettet i løpet av det siste året, 4 prosent har opplevd dette minst hver måned. Dette er under gjennomsnittet for landene i undersøkelsen.

Professor Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO har vært ansvarlig for undersøkelsen og vektlegger viktigheten av å forstå barn og unges nettbruk i en større sammenheng:

-          Internett reflekterer livet på godt og vondt. Ofte er det faktorer utenfor nettet som avgjør hvordan barn og unge har det på nettet. Gode og trygge skole- og hjemmemiljø påvirker hvordan barn oppfatter risiko på nettet og hvordan de evner håndtere den. Og noe av det viktigste er å ha noen å snakke med som kan hjelpe deg. Men dessverre oppfattes ofte ikke lærere og andre voksne som relevante hjelpere for digitale opplevelser.

De fleste norske barn snakker med en venn (50 prosent) heller enn en forelder (34 prosent) hvis de opplever noe negativt på nettet. Bare 6 prosent forteller om det som har skjedd til lærere og bare 5 prosent til andre som har det som jobb å hjelpe barn. De samme lave tallene finner vi i de fleste andre land. En av fire norske barn og ungdommer (9-16 år) snakker ikke med noen etter negative erfaringer på nettet. Det er også færre norske barn enn i de fleste andre land som sier foreldrene deres snakker med dem om nettbruk.

Når det gjelder foreldrenes bruk, oppgir 36 prosent av norske barn at deres foreldre eller foresatte har delt informasjon om dem på nettet uten å først spørre barna om det var greit. Dette er klart høyest blant de 19 landene som har vært med i undersøkelsen.

Mer informasjon

Rapporten EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries oppdaterer og utvider forståelsen av hvordan barn bruker Internett i dag, og om hvordan dette varierer i Europa.

Hele rapporten er tilgjengelig her: https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/eu-Kids-online-IV/publications/2020/eukids2020report_final.pdf

For mer om de norske funnene se rapporten Tilgang, bruk, risiko og muligheter: Norske barn på Internett – Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge er tilgjengelig her: https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/living-the-nordic-model/news/eu-kids-online-hovedrapport-for-norge-2019.pdf

Informasjon om prosjektet og undersøkelsen

EU Kids Online er et internasjonalt forskernettverk. Nettverkets formål er å øke kunnskapen om europeiske barns muligheter, risiko og trygghet ved bruk av Internett. Forskerne i nettverket bruker flere metoder for å kartlegge barn, unge og foreldres erfaringer med Internett. Dette gjøres i samarbeid med nasjonale og europeiske interessenter. EU Kids Online er anerkjent som produsent av forskning av høy kvalitet. Forskningen er uavhengig og fullstendig, og støtter bedre og tryggere bruk av Internett i Europa. Nettverket er aktiv i mer enn 30 land. Den integrerer tverrfaglig forskningsekspertise og metoder. Nettverket har utviklet konstruktive forbindelser med offentlige aktører, medier, policy-aktører, undervisere og andre praktikere på nasjonale, europeiske og internasjonale nivåer. Funnene og rapportene utviklet av nettverket henvises til i policy-dokumenter, og er tatt i bruk for å støtte flere prosjekter og tiltak rettet mot å forbedre barns erfaringer med Internett.

For mer informasjon om det norske EU Kids Online-nettverket, se

https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/eu-kids-iv/; eller kontakt professor Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Det norske EU Kids Online-nettverket deltar også i et bredere tverrfaglig forskningsprosjekt som heter «Living the Nordic Model», finansiert av UiO:Norden. Prosjektet undersøker nordisk barndom med særlig fokus på hvordan denne barndommen påvirkes av digitalisering, deriblant bruk av Internett.

For mer informasjon om Living the Nordic Model se: https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/living-the-nordic-model/.

 

Følg oss

Følg oss for flere oppdateringer. Besøk www.eukidsonline.net for lenker til alle rapporter og informasjon om prosjektet. Følg oss på Facebook og Twitter, og send email til oss for oppdateringer. Spre gjerne denne meldingen videre til andre som interesserer seg for arbeidet vårt.

 

For flere funn, andre rapporter og tekniske detaljer, se www.eukidsonline.net

Nøkkelord

Kontakter

Elisabeth Staksrud: elisabeth.staksrud@media.uio.no, telefon 22850412

Bilder

Om UiO - Det humanistiske fakultet

UiO - Det humanistiske fakultet
UiO - Det humanistiske fakultethttp://www.hf.uio.no/

Kommunikasjonsseksjonen
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Oslo

Følg saker fra UiO - Det humanistiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det humanistiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det humanistiske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom