Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp; milliardavtale med Norad sikrer fem nye år med kamp mot ulikhet. 

Del

I dag skrev Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og generalsekretær Henriette Killi Westhrin under en fem årsavtale på nær en milliard kroner.

Ulstein og Westhrin foto: Norsk Folkehjelp
Ulstein og Westhrin foto: Norsk Folkehjelp

- Dette er den størstesamarbeidsavtalen for Norsk folkehjelp noensinne, og gir Norsk Folkehjelp en unik mulighet til å jobbe for demokratisering, og mot ulikhet fremover. Den er viktig akkurat nå i kampen mot Covid19, men ikke minst langsiktig, ved at den vil bidra til å styrke folkelig organisering i 17 land. Nå kan kvinner og menn, småbønder, slum- og landsbybeboere, urfolk og arbeidere i uformell sektor, få større innflytelse, påvirke offentlig politikk og motvirke diskriminering».  

 «Sivilsamfunnet spiller en spesielt avgjørende rolle nå, under Covid 19 pandemien, sier Westhrin, «våre partnere bidrar til å informere og forebygge og til å påvirke regjeringenes krisepakker».  

Den økonomiske, politiske og sosiale ulikheten er stor i alle landene der Norsk Folkehjelp jobber. Vi ser at sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige for å løfte interessene til store deler av befolkningen som i dag er marginalisert og har behov for at innflytelse, jord og inntekter fordeles bedre. «Vi har tro på at folk selv organiserer seg, og definerer egne krav og arbeidsmetoder», sier Westhrin. «Det bidrar til langsiktige endringer i samfunnet, fordi organisering gir folk mulighet for mer innflytelse på eget liv og på samfunnsutviklingen».  

Det som nå skjer rundt COVID-19 pandemien er et godt eksempel på hvor viktigsivilsamfunnsorganisasjonene er. Det er de som har tillit blant folk, og når fram til medlemmer og andre grupper med informasjon og råd om hvordan de skal beskytte seg mot viruset. De fremmer forslag til myndighetene om tilgang på helsetjenester og vann, støtte til småbønder, og tilgang på mat eller pengestøtte til de som står uten inntekt.   

Handlingsrommet til sivilsamfunnsorganisasjoner er truet i mange land. Norsk Folkehjelp jobber for at organisasjons- ytrings- og forsamlingsretten skal respekteres. Mange folk risikerer trakassering, fengsling eller til og med sitt liv, fordi de organiserer seg. Under COVID-19-pandemien er det innført unntakstilstand i mange land, det øker risikoen for overgrep mot sosiale ledere og menneskerettighets- og miljøaktivister. En kritisk offentlig debatt er avgjørende for å håndtere krisen. Sivilsamfunnet og menneskerettighetene må respekteres, og unntakslovene oppheves så snart som mulig.  

Mer enn noen gang er langsiktig finansiering til sivilsamfunnet avgjørende og må beskyttes. Lokale organisasjoner vil ha en sentral rolle i denne krisen, ved å ta til orde for åpenhet og ansvarlighet, men også som formidlere for å spre korrekt og pålitelig informasjon i lokalsamfunn og nasjonalt. Vi ser stadig oftere at lokale partnere bruker stemmen sin for bekymringer, både om hvordan tiltakene som er iverksatt av regjeringer ikke passer for de som ikke har tilgang til det grunnleggende, men også hvordan tiltak begrenser sosial dialog. 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og med 1 milliard kroner fordelt over fem år, gir denne avtalen Norsk Folkehjelp mulighet til å fortsette sitt arbeid mot mer rettferdig fordeling av makt og ressurser 

For mer informasjon, ta kontakt med generalsekretær Henriette Killi Westrhin på

tlf: 907 96 835

Fakta om avtalen, se vedlegg PDF

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ulstein og Westhrin foto: Norsk Folkehjelp
Ulstein og Westhrin foto: Norsk Folkehjelp
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom