Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Vi har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 30 land. I Norge jobber Norsk Folkehjelp med førstehjelp og redningstjeneste og flyktnings- og inkluderingsarbeid. Internasjonalt jobber Norsk Folkehjelp med humanitær mine- og eksplosivrydding, utviklingssamarbeid og humanitær respons ved konflikt og kriser.

Fototekst: I Laos spiller Veth (8) og Somsak (11) fotball på en minefri bane (bildet over). Foto: Werner Anderson

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Vi har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 30 land. I Norge jobber Norsk Folkehjelp med førstehjelp og redningstjeneste og flyktnings- og inkluderingsarbeid. Internasjonalt jobber Norsk Folkehjelp med humanitær mine- og eksplosivrydding, utviklingssamarbeid og humanitær respons ved konflikt og kriser.

Fototekst: I Laos spiller Veth (8) og Somsak (11) fotball på en minefri bane (bildet over). Foto: Werner Anderson