Landbruks- og matdepartementet

Norsk agritek bidrar til økt matsikkerhet i Kenya

Del

Det er økende interesse for norske løsninger innen landbruksteknologi i Øst-Afrika, og spesielt i Kenya. Smarte agritek løsninger som er utviklet i Norge er ikke bare et eksportpotensiale, men kan også bidra til langsiktige løsninger på matsikkerhets- og klimautfordringer.

Kronprins Håkon og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, besøker forsøksgården ILRI i Kenya. Foto: Utenriksdepartementet
Kronprins Håkon og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, besøker forsøksgården ILRI i Kenya. Foto: Utenriksdepartementet

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, var en av flere som var med i følget i forbindelse med HKH Kronprinsens offisielle besøk til Kenya. Der var matsikkerhet og bærekraftig jordbruk på dagsorden.

– Teknologi er en av de viktigste, langsiktige løsningene knytta til global matsikkerhet. Nå ser vi en økende interesse rundt bruken av norske agritek løsninger både nasjonalt og internasjonalt, også her i Kenya. Dette skaper arbeidsplasser og kan bidra til utvikling av ny teknologi og et mer bærekraftig landbruk globalt, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg.

– Det haster med et grønt skifte for å nå de globale og nasjonale klimamålene, og samtidig sikre den kenyanske befolkningen tilgang til energi, mat og arbeidsplasser. Håpet er at norske aktører kan bidra med forskning og innovative løsninger til å øke matproduksjonen. Det er store muligheter for privat sektor til å bidra i det kenyanske landbruket, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. – Målet er å bidra med nordisk kompetanse innen blant annet fornybar energi og landbruksteknologi og se på muligheter for samarbeid med kenyanske bedrifter og myndigheter, fortsetter utviklingsministeren.

Innovasjon Norge er en viktig aktør for å fremme eksport av norske agritek løsninger og har agritek som et eget satsingsområde.

– Siden 2018 er det bevilget rundt 125 millioner kroner i tilskudd til norske agritek bedrifter gjennom Innovasjon Norge. Bedriftene har i samme periode hentet ut 700 millioner kroner i privat kapital, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Norske løsninger innenfor agritek feltet spenner bredt, fra gjødsel til avl og genetikk på både planter og dyr, produksjonsmåter og forvaltning - og ikke minst store, avanserte maskiner og produksjonsutstyr. Data og informasjon kombineres for å bidra til optimalisering av type avling, tidspunkt for å så, gjødsle, vanne, sprøyte og høste, samt optimal lagring av avlingen.

Norske bedrifter møter aktører i den afrikanske verdikjeden for mat

Flere norske agritek bedrifter deltok i næringslivsdelegasjonen i tilknytning til kronprinsens besøk.

Et av selskapene er Findmy som produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander. Sporingen er satelittbasert og derfor ikke avhengig av mobildekning. Gründerne er norske sauebønder som kjenner til utfordringene med sauehold i karrige landskap. Sporingen skjer ved hjelp av bjeller. Det startet med sauebjeller, og utviklet seg til å kunne tilpasses også andre dyr. Nå har de et pilotprosjekt i Ol Pejeta, Kenya. 

Dette er et område med en stor kvegfarm som også er et viltreservat. Prosjektet er satellittovervåking av storfe for optimalisert utnyttelse av utmarksbeite, dokumentasjon av dyrevelferd og et styrket ressursgrunnlag for at viltbestanden kan sameksistere med husdyrene.

Det har vært jobbet med å fremme norske løsninger i det kenyanske markedet siden november 2019. I mars 2022 ble det gjennomført en næringslivsdelegasjon med tema Matsikkerhet og bærekraftiglandbruksutvikling, der totalt 20 deltagere representerte 11 norske selskaper; FindMy, Farmforce, Orkel, herde Industrier, Ruden, W. Gjertsen Energy, Bright products, Kverneland, Yara, Palladin og N2Applied. 10 av de 11 bedriftene som deltok på delegasjonen etablerte ett eller flere konrete salgshenvendelser.

Norske selskaper som er aktive i Øst-Afrika

FindMy jobber med satellittbaserte sporing av husdyr. Selskapet har bl.a. i samarbeid med en stor kenyansk gårdbruker, i Ol Pejeta, med en besetning på 6000-7000 storfe startet en pilot for å etablere en mer systematisk og bærekraftig utnyttelse beiteområdene. Det er satellittovervåking av storfe for bedre utnyttelse av utmarksbeite.

Gjødselprodusenten Yara har gjennom en årrekke hatt en betydelig virksomhet på det afrikanske kontinentet. For selskapet var det derfor naturlig å engasjere seg gjennom Action Africa, et initiativ de har satt i gang sør for Sahara da pandemien rammet kontinentet i 2020. Yara leverte 40 000 tonn gjødsel til videre distribusjon i Øst-Afrikanske land og vil med hjelp av moderne teknologi kunne spore digitalt distribusjon av gjødsel fra havn til bonde, og utvikle en sikker leverandørkjede i regionen.

Farmforce har etablert en global, skybasert, mobil plattform for små og mellomstore bønder som sikrer at produksjonen er gjennomsiktig, sporbar og i samsvar med standardene for matsikkerhet og bærekraft. Man registrerer ting som hvilke typer frø som brukes og når man skal vanne. Det gis også tilgang på et opplæringsprogram om hvordan man bør produsere gitt ens egne innsatsfaktorer. Applikasjonen til Farmforce har vært brukt siden oppstarten i 2017 i mer enn 30 land, og er tatt i bruk av mer enn 700 000 bønder i Asia, Sør-Amerika og Afrika, hvorav mange hører hjemme i Kenya.

Orkel produserer mer effektive høyballpresser. Næringsrikt fôr er viktig, og Orkel sine presser samler og konserverer fôr på en god måte, der de reduserer volum og bevarer næringsinnholdet. De er nå etablert i Sør-Afrika og på vei inn i Kenya.

Bright Products er kjent for sine robuste, multifunksjonelle solcellebaserte lamper og har i løpet av kort tid etablert seg som en solid leverandør til det humanitære markedet. Imidlertid har selskapet gjennom sitt gode nettverk og målrettede arbeid utviklet et helt nytt konsept. En solcellebasert lampe med en intensitet og frekvens av lysblink som holder rovdyr som løver borte fra gjetere og buskapen deres. Spesifikasjonene il det som går under navnet «Løvelys» er nå under uttesting hos to kvegfarmer i reservat i Kenya hvor det også lever løveflokker.

Bilder

Kronprins Håkon og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, besøker forsøksgården ILRI i Kenya. Foto: Utenriksdepartementet
Kronprins Håkon og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, besøker forsøksgården ILRI i Kenya. Foto: Utenriksdepartementet
Last ned bilde
Fra høyre: utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg. Foto: Utenriksdepartementet
Fra høyre: utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg. Foto: Utenriksdepartementet
Last ned bilde
Storfe i Kenya. Foto: Innovasjon Norge
Storfe i Kenya. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Daglig leder i Findmy, Marit Mjøen Solem, sammen med statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg. Foto: Innovasjon Norge
Daglig leder i Findmy, Marit Mjøen Solem, sammen med statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Gårdsbesøk ved Ol Pejeta, Kenya. Foto: Innovasjon Norge
Gårdsbesøk ved Ol Pejeta, Kenya. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Fjord Norge og Trøndelag viser fram det beste av Norge i Berlin7.12.2022 14:54:31 CET | Pressemelding

Regionene Fjord Norge og Trøndelag skal representere Norge på den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche (IGW) i Berlin. 400 000 personer er ventet å besøke Messe Berlin, og 56 utstillere fra de to norske regionene vil servere det beste landet vårt har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser. Landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp) skal åpne den norske standen, og skal ha med seg en egen næringsdelegasjon. Statsråden kommer i løpet av oppholdet også til å møte landbruksministere fra hele verden under det årlige globale forumet for mat og landbruk (GFFA).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom