Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Norge har forbedret reguleringsarbeidet

Del

Norge kommer bedre ut enn tidligere i arbeidet med reguleringer, viser en ny rapport fra OECD.

 – Det er gledelig å se at vi kommer bedre ut enn ved forrige måling i 2015. Samtidig viser rapporten at det fortsatt er rom for forbedringer i reguleringsarbeidet, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

Rapporten kartlegger OECD-landenes innsats for å bedre reguleringspolitikken, og identifiserer områder hvor landene kan forbedre rammeverket.

Ny instruks for utredninger
En av hovedgrunnene til Norges framgang, er fornyelsen av utredningsinstruksen i 2016. DFØ forvalter utredningsinstruksen på vegne av Finansdepartementet, og den nye instruksen har tydeligere og enklere krav til hvordan statlige tiltak skal utredes.

Den andre forbedringen OECD peker på, er opprettelsen av Regelrådet i 2016. Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.  

Svakest på evalueringer
Norge får svakest resultat når det gjelder kravene til evaluering fordi det ikke er obligatorisk å evaluere tiltak etter at de er iverksatt.

– I Norge har vi valgt å overlate til virksomhetene selv å vurdere hvor ofte og grundig man skal foreta evalueringer. Dette bør blant annet baseres på risiko og vesentlighet, og nytteverdien må stå i forhold til kostnadene, her som på andre områder, sier Singsaas.

Om rapporten:
Les rapporten «Regulatory Policy Outlook 2018»
Les mer om utredningsinstruksen og kravene til statlige utredninger

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Følg saker fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom