Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Norge har forbedret reguleringsarbeidet

Del

Norge kommer bedre ut enn tidligere i arbeidet med reguleringer, viser en ny rapport fra OECD.

 – Det er gledelig å se at vi kommer bedre ut enn ved forrige måling i 2015. Samtidig viser rapporten at det fortsatt er rom for forbedringer i reguleringsarbeidet, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

Rapporten kartlegger OECD-landenes innsats for å bedre reguleringspolitikken, og identifiserer områder hvor landene kan forbedre rammeverket.

Ny instruks for utredninger
En av hovedgrunnene til Norges framgang, er fornyelsen av utredningsinstruksen i 2016. DFØ forvalter utredningsinstruksen på vegne av Finansdepartementet, og den nye instruksen har tydeligere og enklere krav til hvordan statlige tiltak skal utredes.

Den andre forbedringen OECD peker på, er opprettelsen av Regelrådet i 2016. Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.  

Svakest på evalueringer
Norge får svakest resultat når det gjelder kravene til evaluering fordi det ikke er obligatorisk å evaluere tiltak etter at de er iverksatt.

– I Norge har vi valgt å overlate til virksomhetene selv å vurdere hvor ofte og grundig man skal foreta evalueringer. Dette bør blant annet baseres på risiko og vesentlighet, og nytteverdien må stå i forhold til kostnadene, her som på andre områder, sier Singsaas.

Om rapporten:
Les rapporten «Regulatory Policy Outlook 2018»
Les mer om utredningsinstruksen og kravene til statlige utredninger

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?2.3.2020 13:35:32 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon til frokostseminar: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?20.2.2020 14:12:07 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom