Landbruks- og matdepartementet

Nordmenn vil ha norsk lokalmat

Del

Nye tall fra Stiftelsen Matmerk årlige forbrukerundersøkelse om merkeordninger for norsk mat, viser at 84 prosent av forbrukerne sier de interessert i å prøve lokalmat. 69 prosent sier de er villig til å betale noe ekstra for lokalmat og -drikke. Resultatene viser at merkeordningen Spesialitet nå er kjent av 35 prosent av de matinteresserte forbrukerne.

Kilde: Matmerk 2020
Kilde: Matmerk 2020

Disse tallene viser tydelig at norske forbrukere ønsker å kjøpe lokalmat og betale litt ekstra for slik kvalitetsmat. I år er dette kanskje enda viktigere enn ellers, ettersom mange av disse produsentene har opplevd radikale endringer av markedene sine som følge av den pågående pandemien, sier statsråd Bollestad.

Om spesialitet-merket

Spesialitet er en merkeordning for norsk lokalmat og drikke som har eksistert siden 2001. Ordningen forvaltes av den uavhengige Stiftelsen Matmerk, og det er en matfaglig jury som avgjør hvem som får lov å ta i bruk merket. Kriteriet for å få lov til å bruke merket er at produktet skal ligge over gjennomsnittet i sin kategori og skille seg ut som lokalmat eller drikke i særklasse. Det er i dag 116 produsenter som får bruke merket.

 - Det er viktig med gode merkeordninger som viser vei til den beste lokalmaten. Jeg har hatt gleden av å møte mange av Spesialitetsmerkets produsenter, de er mathåndverkere i særklasse! sier Bollestad.

Spesialitet-merket er motiverende!

Da Ingunn og Johan Anstensrud skulle ta over Tveter gård i Våler ønsket de å jobbe med noe kult og langsiktig, og noe som kunne kobles direkte til gårds­driften. Havre hadde det vært dyrket i flere generasjoner. En prat om et urkorn under en elgjakt ble starten på eventyret med Den sorte havre. Begge hovedproduktene til Den Sorte Havre har fått tildelt Spesialitet-merket for unik smak, og i år har bedriften doblet omsetningen!

Spesialitet har vært viktig, og er viktig for oss, sier Ingunn, daglig leder for Den sorte havre. Hun trekker også frem viktigheten av nettverket rundt merkeordningen. Spesialitet-merket i seg selv er motiverende. Det er jo faktisk en utmerkelse! Det at noen har sett en, det er viktig. Ellers er jo lokalmatproduksjon litt ensomt, så en slik anerkjennelse betyr mye, sier Ingunn Anstenrud, daglig leder i Den sorte havre.

For oss har dette vært et godt år. Vi har doblet vår omsetningen. Folk har spist mye mer hjemme, og vært mer opptatt av det lokale, forteller daglig leder.

Merkeordningen er også salgsfremmende, særlig i forbindelse med matfestivalen Matstreif. Og sett sammen med flere av dagligvarekjedenes større agenda og fokus på lokalmat og norsk mat, gir dette resultat i riktig retning, sier hun.

https://www.lokalmat.no/no/produsenter/den-sorte-havre---johan-anstensrud/

Opptatt av mat

Undersøkelsen er utført hos den delen av befolkningen som sier de er matinteresserte. Den viser at 34,8 prosent kjenner til merket Spesialitet i 2020. Det er det høyeste nivået som er målt siden merket ble opprettet.

Andelen blant hele befolkningen som sier de er villig til å betale mer for lokalmat, er i 2020 på 69 prosent Resultatet sier noe om potensialet for salg. Andelen i hele befolkningen som sier de gjerne prøver produkter fra lokale matprodusenter er på 84 prosent i 2020. Den har ligget over 80 prosent de siste fem årene.

Brukerne av merket er fornøyde

Stiftelsen Matmerk gjør også en årlig undersøkelse blant de 116 mat- og drikke­produsentene som bruker Spesialitetsmerket. 78 prosent av merkebrukerne forteller at merkets anerkjennelse gir stolthet; både internt og i omgivelsene. 81 prosent bruker merket i egen markedsføring. 51 prosent av produsentene forteller at forbrukerne opplever merket som en garanti for lokalmat av høy kvalitet.

Spesialitet sine 116 merkebrukere utgjør lokalmatens elitelandslag. At de aktivt bruker Spesialitet gir forbrukerne mulighet til å finne lokalmat i særklasse i butikk, på nett og matfestivaler. At vi gjør merkeordningen enda mer kjent blant forbrukerne er viktig for salget av lokalmat, sier administrerende direktør i Stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist.

 -  Minst like viktig for oss er å skape engasjement mellom disse mat- og drikkehåndverkerne, og være «smørebussen» for dem. Til tider er det en ensom jobb å være lokalmatprodusent, så for de mathåndverkerne som utgjør elitelaget skal vi være en aktiv medspiller og partner, avslutter Sundqvist med stor glød, som også stolt presiserer at dette er produkter i særklasse, som har vært igjennom flere smale nåløyer før de kan smykke seg med Spesialitetsmerket, sier Sundquist.

Nøkkelord

Bilder

Kilde: Matmerk 2020
Kilde: Matmerk 2020
Last ned bilde
Urkorn fra Tveter gård. Foto: Matmerk
Urkorn fra Tveter gård. Foto: Matmerk
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

En velfungerende markedsregulering til det beste for bonden25.11.2020 13:47:50 CETPressemelding

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften om Omsetningsrådets myndighet knyttet til markedsregulering for jordbruksråvarer, den såkalte rammeforskriften. Forskriften fastsetter rammer for forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt i markedsreguleringen. Den skal bidra til at markedsreguleringen i minst mulig grad påvirker konkurranseforholdene mellom aktørene i markedet. Forskriften sikrer også at bonden får levert sine produkter uansett hvor de holder til i landet og hvilket driftsomfang de har.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom