MCF – Motorsykkelimportørenes ForeningMCF – Motorsykkelimportørenes Forening

NMCU og MCF lanserer ny politisk undersøkelse: Motorsykkelbransjen med solid markering i Arendalsuka

Del

Mandag 16. august 2021 – 2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge. Veksten i salget i år er på hele 13,4 prosent. Videre var veksten 8,3 prosent i fjor som også var et rekordår for MC-salget i Norge. Aldri er det solgt så mye motorsykler og vært så stor interesse for gode motorsykkel-opplevelser på Norges flotte svingete veier. Videre ser vi at det har vært færre ulykker i år enn tidligere år, til tross for kraftig vekst i motorsykkelbestanden. Motorsykkelturisme og Hubriding.no har blitt to nye viktige begreper innen reiselivet.

Tore Johannessen, Trafikkforum og Knut Arild Hareide Krf, Samferdselsminister. Foto: Reitwagen.no
Tore Johannessen, Trafikkforum og Knut Arild Hareide Krf, Samferdselsminister. Foto: Reitwagen.no

– Med vel 500.000 førerkort på MC og tilhørende kjøretøygrupper og 250.000 store motorsykler i Norge er vi en stor velgergruppe, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Illustrasjon: NMCU grafikk over utvikling i antall motorsykler og ulykker i de siste 20 år. NMCU grafikk over antall kjøretøy og antall ulykker viser et klart bilde. Samme tendens ser vi nå med tallene som er offentliggjort av Vegvesenet og Trygg Trafikk i juli 2021.

Ny undersøkelse med Stortingskandidatene lansert i forbindelse med Arendalsuka
I en ny undersøkelse som NMCU og MCF har gjennomført i forkant av Stortingsvalget 2021, er kandidatene utfordret på sitt eget syn om viktige spørsmål for MC-folket. Det gjelder synet på MC generelt, beholde fordelene i trafikken, synet på MC-avgifter, førerrett og parkeringsmuligheter.

Debatt i Arendalsuka
Under Arendalsuka har NMCU og MCF en egen debatt tirsdag kl. 18.00 – 19.00 i Samferdselsteltet. Trykk link til debatt. Hvordan blir motorsykkelpolitikken i Norge etter valget? Motorsykkelpolitisk debatt - MC skaper kjøreglede og vekst for reiselivet i Norge.

I NMCU og MCF-undersøkelsen har kandidatene blitt utfordret på 11 viktige spørsmål.

  • Undersøkelsen viser at det er stor interesse for MC-politiske spørsmål blant kandidatene. Nesten halvparten av partienes 1. og 2. kandidater har besvart undersøkelsen. Samtidig viser undersøkelsen at det er svært ulike oppfatninger blant kandidater fra samme parti.
  • MDGs kandidater er jevnt over mest negativ til sakene NMCU og MCF har tatt opp. Partiets førstekandidat i Troms er eneste spurte kandidat som ikke enig med NMCU om noen av temaene. Men bor du i Nord-Trøndelag, kan du stemme på MDGs førstekandidat Tommy Reinås, som er enig med NMCU i 8 av 11 saker. Dette er et eksempel på at det er viktig å vite hva de enkelte kandidatene mener, særlig fordi MC-politikk er beskjedent omtalt i partienes programmer.
  • Det er blant kandidatene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet vi oftest finner enighet i MC-folkets viktige saker. Det er ingen av FrPs kandidater som er usikker eller uenig i mer enn 2 av spørsmålene. I Senterpartiet er spriket litt større, hvor Per Olav Lundteigen, Erling Sande og Kathrine Kleveland er mest skeptisk, og ender på 8 positive svar. Flere av kandidatene fra FrP og SP er enig i alle utsagnene fra NMCU. Også mange kandidater fra KrF og Arbeiderpartiet har svart grundig og har mange positive svar. Et eksempel er … (KrF) og Anniken Huitfeldt Ap Akershus).
  • Det er hele 8 av FrPs kandidater som er helt enig med NMCU, mens det er 2 fra SP. Senterpartiet må her se seg slått av KrF, som har tre kandidater som stiller opp fullt ut. ¨
  • Tre KrF-kvinner skiller seg ut som særdeles gode støttespillere til MC-saken. Jytte Sonne fra Hedmark, Randi Walderhaug Frisvoll fra Møre og Romsdal, og Astrid Aarhus Byrknes fra Hordaland har full «score» og er enig med NMCU i alle utsagnene.
  • Arbeiderpartiets kandidater er i all hovedsak positive til viktige MC-saker. Partiets profilerte utenrikspolitiske talsmann Anniken Huitfeldt, som er førstekandidat for Akershus Arbeiderparti, deler syn med NMCU i 9 av 11 saker. Det har hun til felles med AP-kandidater fra ytterligere 7 valgkretser. Hun overgås bare av førstekandidat Eva Kristin Hansen fra Sør-Trøndelag som er enig i alle sakene, og førstekandidaten i Møre og Romsdal Per Vidar Kjølmoen som er enig i alt, unntatt i ett spørsmål. Eva Kristin Hansen er fra Sør-Trøndelag og er enig i alle utsagnene fra NMCU. Det er kanskje ikke så rart, for Trondheim ble kåret til den byen med flest lokalpolitikere med et positivt syn på MC i kommunevalget i 2019.  
  • I Sør-Trøndelag finner vi også Tove Eivindsen en av to Venstre-kandidater som går «all in», og gir full støtte til NMCU. Den andre fra Venstre er Stine Hansen fra Oppland. I Sør-Trøndelag er altså kandidatene fra AP og Venstre mer enig med NMCU enn FrP og SP.
  • De fleste av SVs kandidater er svært negative til MC, men også SV har kandidater med et positivt syn på MC. I Nordland finner vi Christian Torset, andrekandidat, som er enig i alle spørsmålene. Han er den mest MC-vennlige toppkandidaten i Nordland, foran både FrP, SP og Ap.
  • Undersøkelsen viser at det er mange kandidater som støtter mange av NMCU og MCFs saker, men det er store lokale forskjeller. Når MC-folket skal velge sine representanter er det viktig å vite hvem som kjemper for motorsyklistenes sak. MDGs kandidater er gjennomgående minst enig i våre saker, tett fulgt av SV. Men begge partier har enkeltkandidater som er mer positive. På den andre siden er FrPs kandidater klart mest positive, tett fulgt av Senterpartiet.

– Vi merker oss spesielt at den generelle holdningen til motorsykkel jevnt over er positiv, men at det er store forskjeller mellom kandidatene. Det er viktig at MC-folket bruker sin makt til å stemme inn «de riktige» kandidatene fra sin valgkrets, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for MCF og har bistått NMCU og MCF i gjennomføring av undersøkelsen.

– Dette er svært interessant og gir oss som har interesse for motorsykkel til nytte og turkjøring stor optimisme i forkant av Stortingsvalget, sier Per-Anton Vinje, styreleder for Motorsykkelimportørenes forening, MCF.

– Vi er svært glade for at det har vært nedgang i antall ulykker i år og tror det blant annet er en konsekvens av stadig øket fokus på opplæring og førerutvikling, sier Odd Terje Døvik i NMCU. Videre vil vi fortsette arbeidet med å skape positive holdninger og bidra til god kjøreatferd i samarbeid med trafikkskolene i Norge. Disse gjør en fantastisk innsats i å lære opp nye motorsyklister, sier Odd Terje Døvik.

– Vi forventet vekst i salget i år som i fjor som følge av stort Norgesfokus, Norgesferie, MC som COVID-19 fri transport og stadig økende interesse for motorsykkel. Men en vekst på 13,4 prosent så langt i år målt mot fjoråret. Hvor det også var en vekst på 8,3 prosent fra året før, er bare imponerende, sier Per-Anton Vinje i MCF. Det betyr at stadig flere får gode opplevelser på veiene med MC.

– Norgesfokus og Norgesferie, behov for sikker og COVID-19 fri transport i hverdagen og en positiv trend i form av økt interesse for motorsykkel er de viktigste grunnene til at vi forventer god vekst for motorsykkelbransjen i år, sier Per Anton Vinje i MCF.

– Videre ser vi at MC-bransjens gode samarbeid med reiselivet gjør det enklere å oppleve det fantastiske med å kjøre motorsykkel i Norge. Neste år vil vi nok se enda flere MC-turister fra det internasjonale markedet som kommer til Norge for å oppleve flotte motorsykkelveier gjennom storslagen natur, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

For ytterligere informasjon, grafikk og fotos:
Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU, mobil 911 29 876, e-post:odd.terje@dovik.no
Bård Vikestad
, daglig leder, NMCU, mobil 992 12 172, bard@nmcu.no
Arve Lønnum
, sekretær for MCF, mobil 901 18 900, e-post: al@adlo.no
Per Anton Vinje, styreleder for MCF, mobil 901 39 454, e-post: per-anton.vinje@kellox.no
Anders Anundsen*, advokat og rådgiver for MCF, mobil 965 11 515, e-post: aa@adlo.no
*For mer om undersøkelsen.

Kort om Norsk Motorcykkel Union, NMCU
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU organiserer ca 10 000 betalende medlemmer fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. NMCU har sekretariat på Ullevål Stadion og er samlokalisert med Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund. www.nmcu.org

Kort om Motorsykkelimportørenes forening, MCF:
MCF, Motorsykkelimportørenes arbeid fører til fordeler for de som kjører tohjuling i Norge. Foreningen organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge. Sammen med offentlig myndigheter, brukerorganisasjoner og andre premissleverandører arbeider MCF for å tilrettelegge en bedre hverdag for motorsyklisten. Foreningen er også medarrangør av MC–messen som arrangeres annet hvert år. Slagordet til foreningen er: MC - En sjelden kombinasjon av fornuft og glede. Importører av disse merkene er medlem: Aprilia, BMW, Daelim, Derbi, Ducati, Gilera, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Hyosung, Indian, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Rieju, Slingshot, SMC, Suzuki, SYM, TGB, Triumph, Vespa, Indian og Yamaha. Mer om MCF på www.mcf.no

 Utsagnene fra NMCU/SIF som kandidatene ble utfordret på av var:

1 - Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
2 - Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
3 - Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus
tilrettelegger for MC-parkering
4 - Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor
de store byene, for å utvide MC-sesongen
5 - Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
6 - Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
7 - Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt
transportmiddel
8 - Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når føreren
har førerkortklasse B (A1B)
9 - Ikke øke dagens MC-avgifter på motorsykkel utover prisstigning
10 - Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel
11 - Beholde aldersgrensen for førerkort lett MC på 16 år

Stortingsrepresentant Siv Mossleth, Senterpartiet i Nordland, er en av de som har svart på undersøkelsen i regi av NMCU og MCF. Hun har selv førerkort på MC. Her fra Narvik i forrige uke hvor bildet ble tatt på havna i Narvik. Hun deltar også for Senterpartiet i panelet som diskuterer motorsykkelpolitikk i Norge etter valget. Debatten finner sted i Samferdselsteltet tirsdag 17. august kl. 18.00 – 19.00.

Link til Arendalsuka program: Trykk link.

Link til Facebook invitasjon til arrangementet: Trykk link.

For mer bakgrunn se Reitwagen.no: Trykk link.

Bilder

Tore Johannessen, Trafikkforum og Knut Arild Hareide Krf, Samferdselsminister. Foto: Reitwagen.no
Tore Johannessen, Trafikkforum og Knut Arild Hareide Krf, Samferdselsminister. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Kjøring på grus i Grimsdalen i Innlandet, med motorsykkel. Foto: Reitwagen.no
Kjøring på grus i Grimsdalen i Innlandet, med motorsykkel. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Bård Vikestad, daglig leder, NMCU. Foto: Reitwagen.no
Bård Vikestad, daglig leder, NMCU. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU. Foto: Reitwagen.no
Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Odd Terje Døvik, styreleder i NMCU. Foto: Reitwagen.no
Odd Terje Døvik, styreleder i NMCU. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Per Anton Vinje, styreleder for MCF. Foto: Reitwagen.no
Per Anton Vinje, styreleder for MCF. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Stortingsrepresentant Siv Mossleth, Senterpartiet i Nordland, er en av de som har svart på undersøkelsen i regi av NMCU og MCF. Foto: Reitwagen.no
Stortingsrepresentant Siv Mossleth, Senterpartiet i Nordland, er en av de som har svart på undersøkelsen i regi av NMCU og MCF. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Triumph Rocket 3 GT fotografert på brua over Strauman i Kviteseid i Telemark. Foto: Reitwagen.no
Triumph Rocket 3 GT fotografert på brua over Strauman i Kviteseid i Telemark. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Stadig flere kvinner i Norge kjører motorsykkel. Foto: Reitwagen.no
Stadig flere kvinner i Norge kjører motorsykkel. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Aust-Agder
Aust-Agder
Last ned bilde
Buskerud
Buskerud
Last ned bilde
Finnmark
Finnmark
Last ned bilde
Hedmark
Hedmark
Last ned bilde
Hordaland
Hordaland
Last ned bilde
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Last ned bilde
Nordland
Nordland
Last ned bilde
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Last ned bilde
Oppland
Oppland
Last ned bilde
Oslo
Oslo
Last ned bilde
Rogaland
Rogaland
Last ned bilde
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Last ned bilde
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Last ned bilde
Telemark
Telemark
Last ned bilde
Troms
Troms
Last ned bilde
Vest-Agder
Vest-Agder
Last ned bilde
Vestfold
Vestfold
Last ned bilde
Østfold
Østfold
Last ned bilde
Akershus
Akershus
Last ned bilde

Dokumenter

Om MCF – Motorsykkelimportørenes Forening

MCF – Motorsykkelimportørenes Forening
MCF – Motorsykkelimportørenes Forening
Slemdalsveien 70 B
0370 Oslo

http://www.mcf.no

Følg pressemeldinger fra MCF – Motorsykkelimportørenes Forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra MCF – Motorsykkelimportørenes Forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MCF – Motorsykkelimportørenes Forening

Pål Anders Ullevålseter med 4 råd for å unngå MC-ulykker: Holdning, kjøreteknikk og innstilling til MC-førerrollen i fokus19.7.2022 12:31:18 CEST | Pressemelding

Tirsdag 19. juli 2022 – Pål Anders Ullevålseter er frontfigur i en ny holdningsskapende Facebook-film og YouTube-video om å kjøre MC med klokskap og med gode kjøreteknikker. Filmen lanseres i dag for å bidra til økt fokus på MC-førerrollen. Det er Pål Anders Ullevålseter som sammen med Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, står bak ideen til filmen.

Stor MC interesse og forventer godt MC år i 2021: MC bransjen forventer vekst som følge av Norgesferie, COVID-19, mobilitetstrend og kvinner10.3.2021 09:08:15 CET | Pressemelding

MC bransjen forventer god vekst i 2021 som følge av Norgesfokus, Norgesferie, COVID-19 og økt interesse for motorsykkel i markedet. Motorsykler har også blitt billigere i år som følge av at avgiftene på motorsykkel ble redusert i forbindelse med vedtaket av årets statsbudsjett i Stortinget før nyttår. Når vi skriver første uken i mars er det registrert hele 928 nye tohjulinger i Norge, noe som er 3,1 prosent vekst fra samme periode i 2020. 566 av disse var tunge motorsykler, hvorav 1/5 av disse ble solgt i første uken av mars, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikk (OVF). Et tydelig tegn på at våren er i gang i MC-Norge.

Forslag i Stortinget: MED ET TILLEGGSKURS SKAL BIL-FØRERKORTET GI RETT TIL KJØRING MED LETT MC2.3.2021 09:11:21 CET | Pressemelding

Et representantforslag om rett til å kjøre lett motorsykkel (A1) dersom man har førerkort for bil skal nå behandles i Stortinget etter at Morten Stordalen, FrP har fremsatt forslaget på vegne av flere representanter. Alle som har førerkort for bil bør også få rett til å kjøre lett motorsykkel (A1), hvis de gjennomfører et kurs i regi av trafikkskole med både teori og praktisk trening. Førerkort for lett motorsykkel har en aldersgrense på 16 år. Lett motorsykkel er et praktisk transportmiddel som er lite plasskrevende og som er i vekst som kjøretøykategori. For å ta førerkort klasse B for bil må man være 18 år og ha mye praktisk trening på å bruke kjøretøy i trafikk.