UiO - Det medisinske fakultet

Nedfryste celler signalerer like godt

Del

En studie ved K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft viser at nedfryste B-celler responderer tilnærmet likt ferske celler. Funnet støtter bruk av frosne prøver i studier av B-cellesykdommer, slik som kronisk lymfatisk leukemi.

To av studieforfatterne ved K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft. Fra venstre: Sigrid Skånland og Johanne Uthus Hermansen.
To av studieforfatterne ved K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft. Fra venstre: Sigrid Skånland og Johanne Uthus Hermansen.

− Det er vanlig å kunne fryse ned primære celler, for eksempel kreftceller fra pasientprøver, slik at disse kan oppbevares over tid. På denne måten kan flere prøver fra samme pasient, eller prøver fra flere pasienter, analyseres samtidig. Dette bidrar til å redusere variasjoner mellom analysene, sier forsker Sigrid Skånland.

− Hvilke effekter nedfrysing har på cellesignalisering har til nå vært ukjent. Dersom nedfrysing gjør at cellene endrer egenskaper, vil dette være problematisk. Nå har vi bekreftet at cellenedfrysing er en metode som ikke svekker kvaliteten på prøvene, sier Skånland.

Nedfrysing av celleprøver forenkler transport mellom ulike laboratorier. Dette er viktig i gjennomføring av kliniske studier, som inkluderer pasienter fra flere sykehus.

I studien har forskerne systematisk sammenlignet signalering i ferske og fryste B-celler. De har sett på basalnivået til 20 ulike signalproteiner, samt hvordan aktiviteten av disse endres etter stimulering av ulike reseptorer eller ved bruk av legemidler.

Resultatet viste at fryste celler responderte svært likt de ferske cellene. Dette støtter bruk av frosne prøver i kliniske studier av B-cellesykdommer, som omfatter ulike typer blodkreft, lymfekreft og benmargskreft.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.

Resultatet vil primært ha betydning for forskere som studerer primære celler, og som bruker frosne celleprøver i studier. Slik forskning bidrar på sikt til å utvikle nye behandlingsprinsipper.

B-celler

B-celler, også kalt B-lymfocytter, er en type hvite blodceller som sirkulerer i blodet. Disse kan utvikle seg videre til plasmaceller, som danner antistoffer.

Les mer om B-celler og ulike typer blodkreft på Medisinbloggen til Det medisinske fakultetet, UiO.

B-cellekreft

Blod-, lymfe- og benmargskreft består vanligvis av ondartede B-celler. Slike kreftceller fortrenger friskt vev, og ødelegger kroppens forsvar mot infeksjoner.

B-cellekreft forårsaker 6 % av kreftrelaterte dødsfall. Dagens behandling har ofte god effekt, men mange pasienter opplever tilbakefall og flere av kreftformene ansees fortsatt å være uhelbredelige.

Referanse

Cryopreservation of primary B cells minimally influences their signaling responses

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

Studieforfatterne tilhører K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Senteret utgjør et lokomotiv i utvikling av ny klinisk behandling knyttet til ulike typer B-cellekreft.

Senteret kartlegger årsaksforhold, avdekker nøkkelfaktorer som forårsaker kreftcellevekst, karakteriserer variasjon mellom pasienter, og utvikler storskala legemiddeluttesting for å kunne tilrettelegge for persontilpasset medisin.

Forskerne designer og tester ut nye biologiske behandlingsprinsipper og tilrettelegger for nye former for immunterapi. Senteret gjennomfører pre-kliniske og kliniske utprøvninger hvor nye behandlingsprinsipper testes for effekt.

Mer informasjon på senterets hjemmeside

Nøkkelord

Kontakter

Sigrid Skånland, forsker
K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft
Universitetet i Oslo
Mobil: 986 04 333
sigrid.skanland@medisin.uio.no

Bilder

To av studieforfatterne ved K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft. Fra venstre: Sigrid Skånland og Johanne Uthus Hermansen.
To av studieforfatterne ved K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft. Fra venstre: Sigrid Skånland og Johanne Uthus Hermansen.
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg saker fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom