Nye Veier

Nasjonalitet mindre betydning for verdiskapning

Del

Nye Veiers bygging av infrastruktur gir betydelige ringvirkninger. Minst to tredjedeler av verdiskapingen og over 70 prosent av sysselsettingen skjer i Agder eller Vestfold og Telemark. Verdiskaping og andre virkninger lokalt og nasjonalt i Norge, påvirkes i liten grad av om det er norsk eller utenlandsk totalentreprenør.

Tvedestrandsposten 30. juni, 2018
Tvedestrandsposten 30. juni, 2018

I tillegg gir byggingen av veiene andre positive følger, som økt privat konsum og bruk av lærlinger. Dette er resultatene fra en analyse som Oslo Economics har gjort av fire veiprosjekter i regi Nye Veier. Dette gir grunnlag for å hevde at Nye Veiers utbyggingsprosjekter har betydelige positive virkninger for både leverandørindustrien og arbeidsmarkedet i området rundt veiprosjektene.

- I dette arbeidet har vi lagt vekt på selve anleggsarbeidet. Det gir store ringvirkninger i lokalområdet også før veien åpnes. Ringvirkninger gir økt omsetning blant lokale og regionale underleverandører til totalentreprenøren, og gjennom vare- og tjenestekjøp i lokalt næringsliv som er uavhengig av selve anleggsvirksomheten, sier Eivind Moe Hammersmark. Han har ledet arbeidet hos Oslo Economics.

Eksemplet fra Tvedestrandsposten er Vegarheim Pukkverk og Entreprenør. De var leverandør på E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og leide ut lastebiler og sjåfører til AF Gruppen. Selskapet leverte også toppdekke til strekningen. I perioder var 70 prosent av omsetningen knyttet til dette veiprosjektet, og firmaets inntekter vokste kraftig i anleggsperioden fra 2017 til 2019.

Totalentreprenøren for alle prosjektene er norske selskaper.

- Vår analyse viser at selv med utenlandsk totalentreprenør vil mesteparten av ringvirkningene fra prosjektet tilfalle lokalt og nasjonalt nivå. Det skyldes at det ofte er mest kostnadseffektivt å benytte lokale underleverandører. Lokale underleverandører har viktig kunnskap om lokale forhold og har kort reisevei. Utenlandsk totalentreprenører er nødt til å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Den delen av aktiviteten til et NUF som finner sted i Norge vil også være skattbar i Norge. Dermed er mesteparten av aktiviteten til både utenlandske totalentreprenører og underleverandører skattbar i Norge, forklarer Hammersmark.

En utenlandsk totalentreprenør som Oslo Economics har intervjuet anslår at 70–75 prosent av kontraktsverdien går til norske underleverandører og vareleveranser. Den lokale tilstedeværelsen i byggeperioden vil påvirke lokalt næringsliv gjennom samme mekanismer som ved norsk totalentreprenør.

- Dermed går anslagsvis mellom 25 og 30 prosent til totalentreprenør og eventuelle utenlandske underleverandører. Bruken av norske lærlinger virker også å være på nivå med de norske entreprenørene. Totalt sett vurderer vi det slik at totalentreprenørens nasjonalitet ikke har stor betydning for hvor mye av verdiskapingen fra veiprosjektene som blir værende i Norge, avslutter Hammersmark.

Nye Veier har i løpet av fem år gjort viktige erfaringer med bruk av totalentrepriser.

- Vårt mål er å redusere kostnadene betydelig i våre veiprosjekter, og det har vi lykkes med. Totalentreprise som modell for våre kontrakter er avgjørende for å skape mest mulig vei for pengene. Når vi bygger lange strekninger mellom de store byene er det nødvendig med entrepriser, som skaper effektive løsninger, sier Bjørn Børseth, Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Bygging av infrastruktur i det meste av verden og i Norge er i hovedsak basert på utførelseskontrakter. Det betyr at byggherre prosjekterer strekningen som skal bygges og forteller leverandøren hvordan det skal bygges. Denne modellen har ført til et detaljert regelverk i hvordan bygge vei og bane, og en spekulativ prising med mange konflikter. Pris er fortsatt det dominerende kriteriet i valg av leverandør rundt om i verden. Dette gjelder også valg av underentreprenører. I tillegg har norske veikontrakter vært delt opp i korte strekninger, og i mange fag.

Nye Veier har fra det første prosjektet med E18 mellom Tvedestrand og Arendal valgt totalentreprise. Dette prosjektet var klargjort for to utførelsesentrepriser, som var prosjektert og detaljert.

- Vårt valg av totalentreprise gir leverandøren mulighet til å være innovativ og effektiv i gjennomføringen av prosjektene. Kontraktsformen åpner for at leverandørene kan skape gode resultater på klima og miljø. Formen på kontrakten gir en mulighet til å prosjektere de beste løsningene, velge standardiserte løsninger, og effektivt gjennomføre prosjektet. Det gir også muligheten for å velge gunstige løsninger for senere vedlikehold, sier Børseth.

For mer informasjon, kontakt:

Bjørn Børseth, Direktør kontrakt og marked, Nye Veier
Telefon: 975 01 310
E-post: bjorn.borseth@nyeveier.no

Eivind Moe Hammersmark, Oslo Economics
Telefon: 993 24 158
E-post: emh@osloeconomics.no

Kontakter

Bjørn BørsethDirektør for kontrakt og marked

Tel:975 01 310

Bilder

Tvedestrandsposten 30. juni, 2018
Tvedestrandsposten 30. juni, 2018
Last ned bilde
Lærling Håkon Harkestad fra Veidekke åpner E6 mellom Kolomoen og Moelv. Han er lærling i betongfaget. På venstreside står samferdselsminister Knut Arild Hareide og på høyre side, statsminister Erna Solberg.
Lærling Håkon Harkestad fra Veidekke åpner E6 mellom Kolomoen og Moelv. Han er lærling i betongfaget. På venstreside står samferdselsminister Knut Arild Hareide og på høyre side, statsminister Erna Solberg.
Last ned bilde
Eivind Moe Hammersmark er samfunnsøkonom med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i samfunnsøkonomi fra samme sted. Han er spesialist på økonometrisk analyse, og har en særlig kompetanse på håndtering og analyse av store datasett, geografiske informasjonssystemer (GIS), samt metodikk for å identifisere kausale sammenhenger og analysere effekter av politiske tiltak. Eivind har forsket på blant annet korrupsjon, konflikt og økonomisk utvikling, og har publisert flere vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. I Oslo Economics jobber Eivind særlig med kvantitative analyser innenfor samferdsel, konkurranseøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi.

Telefon: +47 993 24 158
Eivind Moe Hammersmark er samfunnsøkonom med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i samfunnsøkonomi fra samme sted. Han er spesialist på økonometrisk analyse, og har en særlig kompetanse på håndtering og analyse av store datasett, geografiske informasjonssystemer (GIS), samt metodikk for å identifisere kausale sammenhenger og analysere effekter av politiske tiltak. Eivind har forsket på blant annet korrupsjon, konflikt og økonomisk utvikling, og har publisert flere vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. I Oslo Economics jobber Eivind særlig med kvantitative analyser innenfor samferdsel, konkurranseøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi. Telefon: +47 993 24 158
Last ned bilde
Fosna-Folket, 22. november, 2019
Fosna-Folket, 22. november, 2019
Last ned bilde
Agderposten, 2. desember 2019
Agderposten, 2. desember 2019
Last ned bilde
Telemarksavisa 2. oktober, 2020
Telemarksavisa 2. oktober, 2020
Last ned bilde
Andøyposten 16. mars, 2021
Andøyposten 16. mars, 2021
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Nye Veier bygger ny jernbanebru i Brumunddal15.4.2021 15:24:24 CEST | Pressemelding

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke har nå startet på utbyggingsprosjektets desidert tyngste jobb når den 1200 tonn tunge jernbanebrua i Brumunddal skal løftes og kjøres på plass. Kolossen, bestående av betong og jern, er 41 meter lang, åtte meter høy og tretten meter bred og det kreves vogner med totalt 88 hjul for å gjennomføre det som trolig er årets tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom