Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Nasjonale institusjoner for menneskerettigheter i Europa advarer om at utilstrekkelige kutt av klimagasser truer menneskerettighetene

Del

I en ny rapport om klima og menneskerettigheter konkluderer ENNHRI, det europeiske nettverket av nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, at historiske og varslede kutt i klimagassutslipp i europeiske land er for lave til å sikre grunnleggende rettigheter mot en oppvarming over 1,5 grader.

ENNHRI, med den norske og tyske institusjonen i spissen, peker spesielt på at retten til liv, helse og eiendom etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) trues av irreversible klimaendringer om ikke utslippene raskt reduseres i samsvar med FNs klimapanels karbonbudsjett og reduksjonsbane for å nå 1,5-gradersmålet. ENNHRI advarer spesielt mot at utslippsbeslutninger i dag kan diskriminere yngre og fremtidige generasjoner, fordi de må bære en stadig større kuttbyrde og utsettes for alvorlige klimahendelser over sitt livsløp, sammenholdt med eldre fødselskohorter.

Rapporten inneholder en detaljert vurdering av om europeiske land har nådd tidligere kuttmål, og om landene er i rute til å nå fremtidige kuttmål. ENNHRIs rapport viser at Norges kutt i nasjonale utslipp på 2,3 prosent fra 1990 ligger vesentlig under det menneskerettslige minimumsnivået for kutt i nasjonale utslipp på minst 25 prosent fra 1990-2020. ENNHRI argumenterer for at statene er ansvarlig for alle utslipp under statens effektive kontroll, for eksempel eksporterte forbrenningsutslipp fra olje og gass, og peker på at planlagt utvinning av norsk olje og gass legger beslag på hele 6,5 prosent av verdens gjenværende karbonbudsjett.

ENNHRIs rapport er tilgjengelig her.

Kontaktperson ved NIM er fagdirektør Jenny Sandvig: 99373602,jenny.sandvig@nhri.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Akersgata 8
0158 Oslo

23 31 69 70http://www.nhri.no

Følg pressemeldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Koronakommisjonen legger NIMs rapport til grunn for menneskerettslige vurderinger15.4.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Koronakommisjonen har i dag overlevert kommisjonens rapport til regjeringen. Et sentralt tema i rapporten er i hvilken grad rettigheter nedfelt i Grunnloven og menneskerettslige konvensjoner har blitt respektert. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) leverte i november 2020 en rapport til kommisjonen om «Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19» som har inngått i grunnlaget for kommisjonens juridiske vurderinger.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom