Naturvernforbundet

Nasjonal dugnad mot skadelige treslag

Del

Sitka, lutz og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge. Fra 24.-26. september arrangeres granryddedugnader over hele landet for å bekjempe fremmede treslag som sprer seg og truer natur og arter.

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening
Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening

Fremmede arter utgjør en av de største truslene mot naturmangfold i Norge. Skadelige treslag er trær som opptrer utenfor sitt naturlige leveområde, sprer seg raskt og effektivt ut i naturen, og fører til tap av biologisk mangfold. Sitka, lutz, vrifuru, japanlerk og hybridlerk er treslag som ifølge Artsdatabankens fremmedartsliste utgjør en høy risiko for norsk natur. Likevel blir slike trær fortsatt plantet ut av skogbruket. De har stor spredningsevne og sprer seg ofte utenfor plantefeltene, noe som kan føre til at andre arter mister leveområdene sine.

Fra 24.-26. september arrangeres det dugnader fra Stavanger i sør til Vesterålen i nord. Bak Den store granryddedagen står miljøorganisasjonene Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond.

Her er oversikt over årets granryddedager: https://naturvernforbundet.no/den-store-granryddedagen/lokale-granryddedugnader-2022-article40751-4349.html. 

Truer arter og natur

– Sitka- og lutzgran har spredt seg mest i kystområdene, men er også observert spredt til kystlynghei, eng, skogsmark, beitemark og myr. Vi står i fare for å miste flere av disse naturtypene, og det samme gjelder mange av artene som lever her. Ved å fjerne de skadelige treslagene som har spredd seg ut i disse områdene, bidrar vi til å bevare naturmangfoldet og redde truede naturtyper og arter, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

- Enorm jobb

- Å hindre spredningen av disse trærne krever en enorm jobb, som er både målretta og langsiktig. Våre dugnader er viktige bidrag i kampen mot de skadelige treslagene, sier Jeanette Viken, daglig leder i Norsk Botanisk Forening 

www.naturvernforbundet.no/granryddedagen

www.botaniskforening.no/granryddedagen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening
Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom