Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Møtes på tvers og blir bedre toppledergrupper

Del

350 toppledere i staten, fra 12 departementer og 36 direktorater, har i løpet av de siste tre årene lært av hverandre på en ny type arena. Dette gjør dem til bedre ledergrupper, viser en ny rapport.

 I rapporten Konstruktiv uro – toppledelse i staten, forteller topplederne om en hverdag med endring, uforutsigbarhet og dilemmaer.

Program for toppledergrupper er en unik form for topplederutvikling der deltakerne kan lære av hverandre på tvers av virksomheter.

– Topplederne opplever å ha møtt likeverdige diskusjonspartnere, sett fellestrekk og oppnådd større åpenhet om det som går bra og ikke så bra, sier direktør Hilde Singsaas i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Hun sier at rapporten viser at toppledergruppene fungerer bedre etter programmet.

Målet med programmet er å utvikle mer effektive og strategiske toppledergrupper. Programmet videreføres nå med nye kull med toppledergrupper.

Rapporten om toppledergrupper ble publisert av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) i desember.1. januar 2020 fikk DFØ fagansvaret for ledelse og organisering i staten. Disse fagområdene ble flyttet fra Difi til DFØ.

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Harald Nyquist, m 934 24 999

Bilder

Lenker

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?2.3.2020 13:35:32 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon til frokostseminar: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?20.2.2020 14:12:07 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom