Nye Veier

Milepæl for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Del

Torsdag 6. september behandlet kommunene Rennebu og Midtre Gauldal reguleringsplanene for E6 Ulsberg – Vindåsliene. Begge planene ble enstemmig vedtatt.

Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal
Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal

Ny trasé 

De nye reguleringsplanene erstatter planene for ny E6 fra 2016, med 2/3-felt og 90 km/t.  

Den nyeveitraséeneroptimaliserti vesentlig gradmed tanke påøktsamfunnsnytteogredusertekostnader, med delvis ny linjeføring og 4-felt og 110 km/t i store deler av parsellen.

Godt samarbeid i krevende plansak 

Planen har stor betydning for lokalsamfunnet Berkåk som i dag har E6 gjennom sentrum, og hvor veien i fremtiden vil gå øst for stedet. Det gir muligheter for utvikling av det eksisterende sentrumet og næringslivet, også i de nye næringsarealer langs ny E6-trasé. Det har vært stort lokalt engasjement gjennom folkemøter og høringsrunderi forbindelse med ny E6. 

Plansaker av denne størrelsen er krevende å håndtere for små kommuner, mendette er løst på en meget god måte bådei Rennebu og i Midtre Gauldal.Prosjektdirektøri Nye VeierJohan ArntVatnanberømmer det gode og konstruktive samarbeidet med kommunenehele veienfrem mot sluttbehandling og vedtak.

Dette skjer videre 

Nye Veier erinne i en prosess for å få på plass totalentreprenør for jobben. Kontrakt forventes på plass i løpet av november 2019.Prosjektet skal så igjennom en samhandlingsprosessmed totalentreprenørenfor å finne ytterligere muligheter for optimalisering. 

Byggeaktivitetene starter i markai løpet avhøsten 2020. 

Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2023. 

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektdirektør E6 Trøndelag, Johan Arnt Vatnan, tlf 922 51 113

Bilder

Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal
Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom