Nye Veier

Mer enn 200 innspill til oppstart av reguleringsplan for nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Del

Da høringsfristen for innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet for nye E18 Dørdal-Tvedestrand gikk ut 14. oktober, var det kommet inn mer enn 200 innspill. 190 innspill, altså de langt fleste, kom via den digitale medvirkningsportalen.

Illustrasjon som viser hvor innspillene har kommet. Illustrasjon: Nye Veier
Illustrasjon som viser hvor innspillene har kommet. Illustrasjon: Nye Veier

-Medvirkning er en stor ressurs i planarbeidet. Det er gledelig at det har kommet mange innspill til reguleringsplanarbeidet. Det hjelper oss politikere til å fatte vedtak på et bedre grunnlag. I løpet av de nærmeste ukene blir det flere anledninger både for lag og foreninger, innbyggere og grunneiere til å treffe Nye Veier og deres rådgivere. Vi har også fått til et samarbeid med flere skoler og det blir både fysiske og digitale workshops på skolene. 4.november skal styret i det interkommunale plansamarbeidet fastsette planprogrammet som legger rammene for det videre utredningsarbeidet, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Nye Veier og deres rådgivere har utarbeidet en oversikt over alle innspillene og jobber nå med å gjennomgå alt som har kommet inn. Det blir en ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.

Eksempler på innspill som har kommet fra lag, foreninger, innbyggere og grunneiere:

-informasjon om områder som benyttes til rekreasjon, bading, jakt og fiske, verdifulle områder for plante- og dyreliv, kulturminner

-ønsker om støyskjerming fra nye E18 og at overskuddsmasse brukes til dette

-at det i anleggsfasen blir tatt hensyn til fortsatt bruk av lokalveier og tilførselsveier, sikre adkomst til skogs- og landbrukseiendommer  

-ønsker oversikt over hva som blir anleggsområder

-plassering av framtidige rasteplasser og ladepunkter for el-biler

-kryssplasseringer for framtidig vei

-muligheter for næringsutvikling av næringsarealer

-viltpassasjer

Link til Medvirkningsportalen E18 Dørdal-Tvedestrand

Nøkkelord

Bilder

Illustrasjon som viser hvor innspillene har kommet. Illustrasjon: Nye Veier
Illustrasjon som viser hvor innspillene har kommet. Illustrasjon: Nye Veier
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom