Medietilsynet

Medietilsynet støttar forslag om blokkering av pengespel-nettsider

Del

Medietilsynet er positiv til Kulturdepartementets forslag om å blokkere nettsider som tilbyr pengespel utan løyve i Noreg. – Saman med regelen som gjer at Medietilsynet kan stoppe marknadsføring av reklame for pengespel på tv, er det nye lovforslaget med på å forebygge speleproblem, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

DSN-blokkering kan fungere som eit effektivt informasjonstiltak ved å gjere fleire merksame på kva pengespel som ikkje har løyve i Norge. Foto Medietilsynet
DSN-blokkering kan fungere som eit effektivt informasjonstiltak ved å gjere fleire merksame på kva pengespel som ikkje har løyve i Norge. Foto Medietilsynet

Berre nokre få pengespelaktørar har løyve til å tilby og marknadsføre pengespel i Noreg. Dei må gjere dette på ein trygg og ansvarleg måte ved å følge ei rekke reglar. Det er med på å skåne sårbare spelarar, som er spesielt utsette for pengespelproblem.

– Vi veit at speleproblem kan få alvorlege konsekvensar for spelarar og familiane deira. Medietilsynet stiller seg difor bak forslaget frå Kulturdepartementet om å kunne bruke DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespel til nordmenn utan å ha løyve til det, seier Velsand.

Reklame-blokkinga av pengespel gjer tydeleg informasjon til publikum

Kulturdepartementet foreslår at Lotteritilsynet skal få heimel i den nye pengespellova til å pålegge internettilbydarar å blokkere nettsider som utan løyve tilbyr pengespel retta mot den norske marknaden. Det skal gjerast ved hjelp av såkalla DNS-blokkering, som betyr at internettilbydarar må innføre tekniske tiltak som hindrar tilgang for nettbrukarane til eit spesifikt område på internett.

Lotteritilsynet meiner DNS-blokkering gjer dei mest risikofylte pengespela mindre tilgjengeleg, og at dette reduserer rekrutteringa til ulovlege pengespel.

– DSN-blokkering fungerer som eit effektivt informasjonstiltak ved å gjere fleire merksame på kva pengespel som ikkje har løyve i Norge. Meir enn seks av ti av dei som spelar hos ulovlege pengespeltilbydarar, veit ikkje eller er usikre på kven som har lov til å tilby pengespel, og blir uforvarande utsette for risikoen ved slike spel. Desse har rett til å få tilstrekkeleg informasjon for å kunne gjere bevisste val, seier Henrik Nordal, avdelingsleiar i Lotteritilsynet. 

Medietilsynet stør dette synet. – Å kunne skilje mellom lovleg og ulovleg kommersielt innhald, er ein viktig del av den kompetansen som er viktig for å ha ei kritisk medieforståing, seier Velsand.

Medietilsynets vurdering så langt er at reklamen for pengespel på tv kan stoppast

Den nye lovregelen har mykje til felles med regelen som vart innført i kringkastingslova frå 1. januar 2021, der Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributørar å stoppe marknadsføring av reklame for utanlandske pengespel på tv. Begge reglane skal medverke til å redusere talet på problemspelarar og konsekvensar av speleproblem.

Tidlegare i år avdekka Medietilsynet at ei rekke av Discoverys tv-kanalar hadde omfattande marknadsføring for pengespel som ikkje er lov i Noreg. Tilsynet meiner så langt at tv-distributørane kan stoppe pengespelreklamen for utanlandske pengespel som blir send på Discovery. Tv-distributørane Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox er varsla om dette.

– Vi går no nøye gjennom tilbakemeldingane frå tv-distributørane, før Medietilsynet konkluderer i sakene, seier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DSN-blokkering kan fungere som eit effektivt informasjonstiltak ved å gjere fleire merksame på kva pengespel som ikkje har løyve i Norge. Foto Medietilsynet
DSN-blokkering kan fungere som eit effektivt informasjonstiltak ved å gjere fleire merksame på kva pengespel som ikkje har løyve i Norge. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Medietilsynet har vurdert nye søkarar: Avisene Varden, Karmøynytt, Stord24, Nidaros og Subjekt er nye støttemottakarar11.11.2021 11:05:43 CET | Pressemelding

Fem av åtte nye aviser som søkte om produksjonstilskott i år, kjem inn i ordninga. Det er klart etter at Medietilsynet har vurdert dei nye søkarane i år. – Dei tre avisene som får avslag, oppfyller etter vår vurdering ikkje kriteria for å få støtte, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Årets støtte på totalt 370 millionar kroner blir fordelt om kort tid.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom