Medietilsynet

Medietilsynet skal fordele 21,5 millionar til innovasjon i media

Del
Medietilsynet skal fordele 21,5 millionar kroner i innovasjonsstøtte i 2023, og opnar no for søknader. – Innovasjonsstøtta skal gjere det lettare å digitalisere og drive innovasjon, særleg for små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.
Forskrifta for innovasjonsstøtte er revidert, slik at fleire medium i fagpressa frå 2023 får høve til å søke om støtte. Foto Ketil Blom / Medietilsynet
Forskrifta for innovasjonsstøtte er revidert, slik at fleire medium i fagpressa frå 2023 får høve til å søke om støtte. Foto Ketil Blom / Medietilsynet

Støtteordninga skal særleg stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i nyheits- og aktualitetsmedium, og små og lokale medium blir prioriterte.

Frå i år kan fleire medium i fagpressa søke innovasjonsstøtte

Forskrifta for innovasjonsstøtte er revidert, slik at fleire medium i fagpressa frå 2023 får høve til å søke om støtte.

I tillegg får små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium ein høgare støtteandel. Frå å få støtte på inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektet kan dei no få dekt inntil 75 prosent av kostnadene ved prosjektet.

­– Vi ser at kravet til eigenandel tidlegare har vore for høgt for dei minste lokale media, som kanskje også er dei som treng støtta mest. Derfor er det no fint at dei kan få dekt ein større andel av kostnadene, seier Sekkelsten.

Årets søknadsfrist er 24. februar 2023

Støtteordninga skal fremme journalistisk innovasjon og digitalisering i media.

– Det kan for eksempel vere redaksjonell, innhaldsretta innovasjon, prosjekt som stimulerer til deling og samarbeid, eller tiltak som kjem minoritetar og grupper som ikkje aktivt sjølv søker nyheiter, til gode, seier Sekkelsten.

Eit nytt fagutval kjem med forslag til korleis innovasjonsmidlane skal fordelast i år. Det nye utvalet består av leiar Geir Terje Ruud (konsulent), Ragnhild Olsen (førsteamanuensis OsloMet), Geir Håbesland (rådgivar i innovasjonsprosessar), Hilde Dypaune (bedriftsrådgivar) og Pål Lomeland (dagleg leiar Norsk Lokalradioforbund) og varamedlemmer Eivor Jerpåsen (direktør innhaldsutvikling Amedia), Magne Kydland (kommunikasjonssjef) og Merete Lillesand (spesialkonsulent).

Medietilsynet tar sikte på å behandle ferdig søknadene i mai 2023.

Søk via Medietilsynets søknadsportal Mi side her

Her kan du lese meir om støtteordninga

Fakta om innovasjonsstøtta

  • Ordninga skal fremme mediemangfald og ein opplyst offentleg samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i nyheits- og aktualitetsmedium. Ordninga er særleg retta mot små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium.
  • Prosjekt som rettar seg mot innvandrarar, språklege minoritetar, og som er retta mot tenester for personar med funksjonsnedsettingar, blir prioriterte. Aviser som får utfordringar med distribusjon på grunn av færre postomdelingsdagar, blir også prioriterte.
  • Frist for å søke støtte for 2023 er 24. februar 2023. I statsbudsjettet for 2023 ligg det 21,5 millionar kroner til ordninga, og pengane blir fordelte i éin tildelingsrunde.
  • Støtteordninga tredde i kraft 1. juli 2018, og revidert forskrift tredde i kraft desember 2022.

For spørsmål om innovasjonsstøtteordninga, ta kontakt med Heidi Schau-Hvatum.

For pressespørsmål, ta kontakt med Nina Bjerke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskrifta for innovasjonsstøtte er revidert, slik at fleire medium i fagpressa frå 2023 får høve til å søke om støtte. Foto Ketil Blom / Medietilsynet
Forskrifta for innovasjonsstøtte er revidert, slik at fleire medium i fagpressa frå 2023 får høve til å søke om støtte. Foto Ketil Blom / Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Varsel fra Medietilsynet førte til høyere aldersgrense på filmen Shazam! Fury of The Gods23.3.2023 08:52:45 CET | Pressemelding

Etter kinofilmdistributørene selv begynte å sette aldersgrenser fra nyttår, har Medietilsynet gjennomført tilsyn med 17 kinofilmer. – Vi har kun sendt ut ett varsel om å endre én aldersgrense. I filmen Shazam! Fury of The Gods førte varselet til at distributøren nylig endret aldersgrensen fra 9 til 12 år, sier Hanne Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom