Medietilsynet

Medietilsynet mener det er viktig for ytringsfriheten at Norge ikke blokkerer russiske medier

Del

Regjeringen sier nei til forhåndssensur og Norge følger dermed ikke EUs blokkering av russiske Russia Today og Sputnik. – Russisk propaganda bekjempes best med kunnskap og journalistikk, og Medietilsynet støtter derfor regjeringens beslutning, sier direktør Mari Velsand.

Regjeringens vurdering er at Grunnlovens paragraf 100 setter svært høye krav for å innskrenke ytringsfriheten, og at Russia Today (RT) og Sputnik per i dag ikke utgjør en trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser i Norge. Forhåndssensur gjennom et generelt forbud kan derfor ikke forsvares. Beslutningen ble gjort kjent av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i hennes mediepolitiske redegjørelse i Stortinget i dag.

Medietilsynet mener hensynet til ytringsfrihet må veie tyngst

– Russlands brutalitet i Ukraina krever en skarp reaksjon fra demokratiske stater i Europa, i en krevende balanse mellom sikkerhet og ytringsfrihet. Medietilsynets holdning har vært at Norge ikke bør følge EUs sanksjoner, fordi hensynet til ytringsfriheten bør veie tyngst. Vi mener regjeringen har landet på rett konklusjon i at Norge ikke skal blokkere de russiske mediene i Norge, sier Velsand.

Statlige inngrep i ytringsfriheten skal, i tillegg til å hjemles i lov, være nødvendig sett opp mot begrunnelsen for ytringsfriheten, det vil si hensynene til sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse.

Medietilsynet mener hvert enkelt land må vurdere inngrep i ytringsfriheten

– Norske mediebrukere har en godt utviklet kritisk medieforståelse sammenlignet med mange andre land, godt understøttet av et mangfold av uavhengige og redaktørstyrte medier. Dette gjør at terskelen bør være særlig høy for statlig inngrep i politiske ytringer, selv mot usanne ytringer formidlet fra statskontrollerte medier med mål om å destablisere vestlige demokratier. Propaganda og desinformasjon bekjempes best med åpenhet, refleksjon og journalistikk, i tråd med demokratiske prinsipper, sier Velsand.

Medietilsynet har de siste ukene vært i løpende kontakt med mediemyndigheter i andre land. Flere av Russlands naboland har en betydelig russisk befolkning, hvor staten ser på RT og Sputnik som et ledd i en hybrid krigføring for å destabilisere landet, og en trussel mot rikets sikkerhet.

– Ønsket om sanksjoner på EU-nivå er forståelig i den krisen Europa og verden nå står i, og vi må ha forståelse for at mange land er i en annen og mer utsatt situasjon enn Norge. Men inngrep i ytringsfriheten er alvorlig, og må være opp til hvert enkelt land å vurdere, sier Velsand.

Kontakter

Bilder

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter13.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom