Medietilsynet

Medietilsynet lyser ut forskingsmidlar

Del

Fire millionar kroner ligg i potten når Medietilsynet no lyser ut pengar til medierelaterte forskingsprosjekt. – Prosjekt innanfor temaa mediemangfald, kritisk medieforståing og dataspel blir prioriterte i denne tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Støtteordninga omfattar både forskingsprosjekt og mastergradsoppgåver med medierelaterte tema. Foto Medietilsynet
Støtteordninga omfattar både forskingsprosjekt og mastergradsoppgåver med medierelaterte tema. Foto Medietilsynet

Støtteordninga omfattar både forskingsprosjekt og mastergradsoppgåver med medierelaterte tema, og forskinga bør vere praktisk orientert. Det blir særleg lagt vekt på prosjekt der det blir forska på tvers av ulike medium og plattformer, og på tema knytte til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold.

Vi prioriterer prosjekt om mediemangfald og kritisk medieforståing

Tilgang til eit mangfaldig medietilbod er eit sentralt mediepolitisk mål, og Medietilsynet ønsker søknader om midlar til forskingsprosjekt som kan bidra til auka innsikt i utviklingstrekk eller forhold ved det norske mediemangfaldet.

– Medielandskapet er i rask endring, ikkje minst med bakgrunn i konkurranse frå globale aktørar og den teknologiske utviklinga. Eksempel på område der det kan vere interessant å få meir kunnskap, kan vere korleis digitaliseringa påverkar mediemangfaldet, korleis mediebruk og nyheitskonsum endrar seg og korleis mangfald og ulike samfunnsgrupper er representerte i arbeidsstokken og innhaldstilbodet, sier Velsand.

Eit anna prioritert område når forskingsmidlane skal fordelast, er kritisk medieforståing.

– Dette handlar om kunnskap og dei ferdigheitene som vi mediebrukarar treng for å kunne ta gode, informerte val om medieinnhaldet vi konsumerer, lagar eller deler. Vi treng for eksempel meir innsikt i kva påverkingsmekanismar og risikofaktorar mediebrukarane blir eksponerte for, og som påverkar både medievanar og den offentlege samtalen, seier Velsand.

250 000 kroner er øyremerkte dataspel

Regjeringa har ein eigen handlingsplan mot speleproblem og har bestemt at 250 000 kroner skal gå til forsking om dataspel.

– Studiar om mekanismar i dataspel som kan likne på pengespel, det vil seie spel i grenselandet mellom data- og pengespel, skal prioriterast. Problemstillingar knytte til slike mekanismar, utbreiing og problemspel er særleg interessante. I tillegg skal studiar om speleproblem hos barn og unge med ikkje-vestleg bakgrunn prioriterast.

Forskingsmidlane blir fordelte neste år

Fristen for å søke er 28. oktober. Fagutvalet for medieforsking vurderer søknadene som kjem inn, og utarbeider ei innstilling til Medietilsynet. Medietilsynet avgjer kven som får støtte, og gjennomfører den endelege tildelinga innan utgangen av januar 2022.

For spørsmål om støtteordninga, ta kontakt med Heidi Schau-Hvatum.

Gå til søknadsskjema og rettleiing

Les meir om medieforsking her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Støtteordninga omfattar både forskingsprosjekt og mastergradsoppgåver med medierelaterte tema. Foto Medietilsynet
Støtteordninga omfattar både forskingsprosjekt og mastergradsoppgåver med medierelaterte tema. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte15.10.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse12.10.2021 13:32:45 CEST | Pressemelding

Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom