Medietilsynet

Medietilsynet kan stanse utenlandsk pengespillreklame på tv fra nyttår

Del

Fra 1. januar får Medietilsynet mulighet til å stanse reklame fra utenlandske pengespillselskaper som er rettet mot norske tv-seere. – Vi er klare til å ta fatt på oppgaven med å stoppe reklame som etter norske regler er ulovlig, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Den nye regelen om pengespillreklame skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer. Foto Medietilsynet
Den nye regelen om pengespillreklame skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer. Foto Medietilsynet

Den nye regelen om pengespillreklame i kringkastingsloven gjør at Medietilsynet fra 1. januar neste år kan pålegge norske distributører å gripe inn og stanse markedsføring på tv og bestillingstjenester (program som seeren selv velger når han eller hun vil se, for eksempel Viaplay eller Dplay) for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Den nye bestemmelsen skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer.

– Spillene det reklameres for her har høy risiko for spilleavhengighet, og du kan tape veldig mye penger på kort tid. Spilleproblemer er alvorlig ikke bare for spilleren, men også for hele familien. Det er en grunn til at denne reklamen er ulovlig, og det er bra at vi får flere verktøy for å stoppe den, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

De utenlandske aktørene er størst på pengespillreklame

Medietilsynet har kartlagt pengespillreklame på direktesendte tv-kanaler rettet mot norske seere siden 2013. Kartleggingen omfatter ikke pengespillreklame på nett og andre steder.

Totalt brukte de norske og utenlandske pengespillselskapene til sammen 865 millioner kroner på tv-reklame fra august 2019 til juli 2020 (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering).

De utenlandske spillselskapene, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, står for to tredeler av totalt antall kroner som brukes på pengespillreklame rettet mot norske tv-seere. De norske spillselskapene Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet, som har lov å sende reklame på tv i Norge, står for en tredel av reklamekronene.

Over 80 prosent av all pengespillreklame som sendes på tv i Norge er utenlandsk. I løpet av et gjennomsnittsdøgn sender utenlandske pengespillselskap 1 250 reklamer. Til sammenligning sender de norske spillselskapene 287 reklamer.

Det er mye ulovlig pengespillreklame på norske tv-skjermer. Denne reklamen bidrar til å legitimere og opprettholde et ulovlig tilbud. Seks av ti nordmenn vet ikke, eller er usikre på, hvem som har lov til å tilby pengespill i Norge. Vi mener all tv-reklamen er en grunn til det, sier Hamar.

Medietilsynet kan pålegge distributørene å stoppe reklame for ulovlige pengespill

Etter pengespillovgivningen er det allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Forbudet har hittil ikke kunnet brukes for å hindre markedsføring på tv-kanaler som er etablert i utlandet. Den nye regelen som trer i kraft gir oss nå noen virkemidler mot denne formen for reklame, sier Velsand.

Fra nyttår kan Medietilsynet dermed gripe inn mot markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, ved å pålegge netteiere og tv-distributører å hindre tilgangen til slik reklame. Slikt pålegg kan kun gis dersom det finnes avtalemessige- eller tekniske muligheter for å fjerne reklamen. Før pålegg gis skal Medietilsynet innhente en rådgivende uttalelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Distributørene får ikke plikt til å fjerne reklamen før Medietilsynet har truffet vedtak.

Medietilsynet har sammen med Lotteritilsynet informert aktørene i bransjen om det nye regelverket som gjelder fra nyttår. Du kan også lese mer om de nye reglene på Medietilsynets nettsider og på Lotteritilsynets nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den nye regelen om pengespillreklame skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer. Foto Medietilsynet
Den nye regelen om pengespillreklame skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom