Medietilsynet

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskudd til avisene: Klassekampen får mest mediestøtte, størst økning for Fiskeribladet

Del

Klassekampen får fortsatt mest støtte, mens Fiskeribladet øker mest og får nesten sju millioner kroner mer enn i fjor. Det er klart etter at Medietilsynet har fordelt 358 millioner kroner i produksjonstilskudd til avisene.

Totalt fordeler Medietilsynet 358 millioner kroner til avisene i 2020, som er 40 millioner mer enn i fjor. Størstedelen av økningen går til lokalavisene. Foto Medietilsynet
Totalt fordeler Medietilsynet 358 millioner kroner til avisene i 2020, som er 40 millioner mer enn i fjor. Størstedelen av økningen går til lokalavisene. Foto Medietilsynet

Totalt får 152 aviser til sammen 358 millioner kroner i støtte i år, mot 318 millioner kroner til vel 155 aviser i 2019. Av økningen på 40 millioner kroner går 30 millioner kroner til lokalavisene.

– Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Størst økning for Fiskeribladet

Klassekampen får også i år mest støtte, med nesten 43 millioner kroner i tilskudd, noen hundre tusen mer enn i fjor. Fiskeribladet er den publikasjonen som får størst økning i år. Med knappe 12,8 millioner kroner får avisen nesten sju millioner kroner mer enn i fjor, altså nesten en dobling.

– Grunnen til den store økningen er at Fiskeribladet nå får uttelling for alle nettutgavene sine etter at avisen har omorganisert virksomheten, sier Velsand.

Bergensavisens opplagsvekst gir nesten to millioner kroner mer i støtte, og med nesten 37 millioner i tilskudd får avisen nest mest av støttemottakerne i 2020.

Størst prosentvis reduksjon får Dagens Perspektiv, som mister 20 prosent av støtten på grunn av en nedgang i opplaget. Det tilsvarer en reduksjon på 1,2 millioner kroner.

Tre nye aviser inn og fire ut av ordningen

Tre nye aviser få støtte i år. Medietilsynet har vurdert at nettavisen Medier24 og de to lokalavisene Rana No og Porten.no kvalifiserer til å komme inn i ordningen. De får henholdsvis 1,8 millioner, 1,6 millioner og 1,4 millioner kroner i støtte. Medier24 skriver særlig om medier, journalistikk, kommunikasjon, sosiale medier og teknologi. Rana No er en redaksjonell uavhengig nettavis med base i Mo i Rana, mens Porten.no er en heldigital, uavhengig regionavis for Indre og Ytre Sogn.

Medietilsynet konkluderte i likhet med i 2019 med at Dagbladet Pluss og Nett.no ikke kvalifiserte for produksjonstilskudd fordi publikasjonene ikke oppfylte kravene til formål og innhold.

Fire aviser forsvant ut av støtteordningen i 2020. Søgne og Songdalen Budstikke ble lagt ned ved årsskiftet, Finnmark Dagblad søkte ikke om tilskudd, mens Lindesnes og avisa Bladet hadde for høyt overskudd til å kunne motta støtte.

De største støttemottakerne

Over 215 millioner av støtten går til de ti største mottakerne. Her er avisene som fikk mest i produksjonstilskudd i 2020:

Avis

2020

2019

Utvikling

Klassekampen

42 718 842

42 177 500

1,3 %

Bergensavisen

36 836 786

35 083 878

5,0 %

Vårt Land

31 732 746

33 081 582

- 4,1 %

Dagsavisen

28 370 981

29 734 383

- 4,6 %

Nationen

21 461 079

21 868 778

-1,9 %

Dagen

15 615 758

15 392 136

1,5 %

Fiskeribladet

12 769 374

6 688 937

90,9 %

Morgenbladet

12 355 727

10 411 634

18,7 %

iTromsø

7 942 319

8 335 814

- 4,7 %

Dag og Tid

5 444 284

5 099 077

6,8 %

Fakta om produksjonstilskuddet

  • Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene.
  • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.
  • Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medium som er alternativer til de ledende mediene i større markeder.
  • Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder.
  • Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.
  • Endringer i opplagsutviklingen er hovedårsaken til at tilskuddet til de såkalte nummer to-avisene (som Klassekampen, Bergensavisen, Vårt Land og Dagsavisen) går opp eller ned fra år til år.
  • Størrelsen på tilskuddet til den enkelte lokalavis avhenger av om avisen kommer ut i Sør-Norge eller Nord-Norge, hvor stort opplag avisen har og antall utgaver året før tilskuddsfordelingen.
  • Medier som søker, må oppfylle spesifikke krav til formål og innhold for å få støtte. I tillegg må avisen ha en ansvarlig redaktør i tråd med kravene i Redaktørplakaten, ta reell betaling for innholdet etter en offentlig tilgjengelig prisliste og selge minst halvparten av opplaget gjennom abonnement. Det er også avgrensinger knyttet til overskudd, driftsmargin og utbytte.

Les mer om produksjonstilskuddet her

Tildelte midler for 2020 (pdf)

Tildelte midler for 2020 (excel)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Totalt fordeler Medietilsynet 358 millioner kroner til avisene i 2020, som er 40 millioner mer enn i fjor. Størstedelen av økningen går til lokalavisene. Foto Medietilsynet
Totalt fordeler Medietilsynet 358 millioner kroner til avisene i 2020, som er 40 millioner mer enn i fjor. Størstedelen av økningen går til lokalavisene. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom