Medietilsynet

Medietilsynet bruker mer tid på veiledning for å unngå brudd

Del

Medietilsynet bruker mer tid og ressurser enn tidligere på informasjon og veiledning for å forebygge brudd på lover og retningslinjer. Det går fram av tilsynets årsrapport. – Denne prioriteringen har vi sett positive effekter av i 2018, for eksempel når det gjelder merking av kommersielt innhold på YouTube, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet mener veiledning er riktig vei å gå for å unngå brudd på lover og retningslinjer. Årsrapporten for 2018 viser at dette har hatt positiv effekt. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet
Medietilsynet mener veiledning er riktig vei å gå for å unngå brudd på lover og retningslinjer. Årsrapporten for 2018 viser at dette har hatt positiv effekt. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet

I årsrapporten fra 2018 framgår det hva Medietilsynet brukte tiden sin på i fjor og hvilke utfordringer tilsynet ser i tiden framover.

Vil styrke folks kritiske medieforståelse

– Endringer i medielandskapet medfører blant annet at mer ansvar legges på den enkelte mediebruker. En viktig oppgave for Medietilsynet er derfor å bidra til at vi som mediebrukere utvikler kunnskap og ferdigheter som gjør det enklere å ta informerte valg om det medieinnholdet vi konsumerer, produserer og deler, sier Velsand.

Årsrapporten viser at Medietilsynet brukte mye tid på tiltak for å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen i 2018.

– Blant annet igangsatte vi et arbeid med en stor befolkningsundersøkelse som kartlegger ulike sider ved nordmenns kritiske medieforståelse. Denne innsikten er viktig for å kunne målrette tiltak. Nå er resultatene klare, og for kort tid siden presenterte vi funn som viser at de eldre er dårligst på å gjenkjenne falske nyheter, sier Velsand.

Skal følge mediemangfoldet over tid

Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til det norske mediemangfoldet bidro i fjor med innsikt om status for mediemangfoldet i Norge. Medietilsynet ønsker nå å følge utviklingen i mediemangfoldet mer jevnlig og systematisk fremover.
– I 2018 ble det derfor satt i gang et arbeid for å utvikle et såkalt mediemangfoldsregnskap. Planen er å utvikle et rammeverk som er egnet til å følge mediemangfoldet over tid. Målet er å ha klar første del av et slikt mediemangfoldsregnskap i slutten av 2019, sier Velsand.

Betydelig omstilling i Medietilsynet

Medietilsynet gjennomførte i 2018 en omfattende omstilling som resulterte i ny strategi, ny organisasjons- og lederstruktur og færre årsverk.
– Vi har tydeliggjort Medietilsynets viktigste prioriteringer for å bidra inn mot statens overordnede mål for mediepolitikken. Sentrale oppgaver for oss er å fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen, sier Velsand.

Medietilsynet vedtok også en ny bemanningsplan i 2018, som reduserte antall årsverk fra 48 til 36.
– Digitalisering og andre effektiviseringstiltak har gjort det mulig for oss å redusere faste kostnader, noe som igjen gir økt handlingsrom til å prioritere økt innsats blant annet innenfor analyse, kommunikasjon og formidling. Dette er en riktig vei å gå for at Medietilsynet skal utvikle seg som en sentral kunnskaps- og premissleverandør i samfunnsdebatten, sier Velsand.

Dette var Medietilsynets viktigste prioriteringer i 2018:

  • Igangsette nye tiltak innenfor de to strategisk viktige områdene mediemangfold og kritisk medieforståelse. Arbeidet med nytt mediemangfoldsregnskap er i gang, og en ny, stor befolkningsundersøkelse om kritisk medieforståelse er gjennomført
  • Bistand til departementet i arbeidet med ny mediestøttemelding
  • Gjøre tilsynet mer synlig gjennom deltakelse på flere eksterne arenaer og ved å øke kommunikasjonsaktiviteten, særlig i digitale kanaler
  • Forbedre kontakten med mediebransjen og andre relevante eksterne aktører, blant annet gjennom å innføre faste kontaktmøter og delta på flere eksterne arenaer.
  • Gjennomføre den planlagte omstillingen ved å implementere ny strategi og organisasjonsstruktur, gjennomføre nedbemanning, arbeide med kompetanseheving og utvikle nye arbeidsformer
  • Effektivisere interne arbeidsprosesser og forbedre samhandlingen med eksterne aktører gjennom digitaliseringsprosjektet «Digital hverdag»

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet mener veiledning er riktig vei å gå for å unngå brudd på lover og retningslinjer. Årsrapporten for 2018 viser at dette har hatt positiv effekt. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet
Medietilsynet mener veiledning er riktig vei å gå for å unngå brudd på lover og retningslinjer. Årsrapporten for 2018 viser at dette har hatt positiv effekt. Foto Thomas Ekström/ Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom