Landbruks- og matdepartementet

Lonely Planet anbefaler Norge som reisemål

Del

Norge er et av 10 land Lonely Planet anbefaler å reise til i 2022. Kåringen legger særlig vekt på land som har bærekraftige reiseopplevelser, der turister har en positiv påvirkning på de stedene de besøker.

Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv. 
 Foto: Landbruks- og matdepartementet
Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Helt på topp troner et av verdens minste land, The Cook Islands. Norge kommer som en god nummer to, og Mauritius er nummer tre. Med på listen er kun 10 av verdens 195 land med. Det er 17. året på rad at Lonely Planet deler en samling med det ypperste innen reisemål.

– Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser med rot i de stedene og regionene de besøker, og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Hurdalsplattformen løfter fram bærekraftig reiseliv

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at det skal utvikles en nasjonal plan for reiselivsnæringen, med fokus på bærekraftig utvikling. Det skal lanseres et eget pilotprogram for et bærekraftig reiseliv, som støtter opp om lokal natur- og miljøforvaltning, og utslippsfrie reiser til og fra norske reisemål.

Bærekraftig reiseliv er målrettet arbeid for å tilby unike opplevelser med grunnlag i lokal identitet, kultur, historie, ressurser og kulturarv. Samtidig må det arbeides for å begrense negative effekter som kan følge av turismen.

– Turister etterspør i økende grad bærekraftige reiselivsprodukter. De vil ha mer mangfold av kulturelt innhold, mat og drikke. De vil ha et reiseliv som fungerer i et samspill med lokale krefter, og som arbeider på lokalsamfunnene sine premisser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Få, - om noen, er bedre i stand til å gi folk dette enn nettopp landbruket og reindrifta. Det er her vi har de mindre og nisjeprega reiselivsbedriftene som kan gi folk god plass, personlig vertskap, famileopplevelser, og ikke minst lokal tradisjonsmat, sier Borch.

Norges reiselivsstrategi er pensum på Harvard

Norges nasjonale reiselivsstrategi er nå obligatorisk pensum på det amerikanske eliteuniversitet Harvard University. 

Det er på Harvard sitt kurs for masterstudentar Pursuing Sustainability in the Travel & Tourism Sector at det norske reiselivsstrategien, som ble overrekt Nærings- og fiskeridepartementet i mai i år, er satt på pensumlista. Harvard mener denne strategien er et godt eksempel på hvordan en destinasjon kan ta en strategisk tilnærming til bærekreftsatsinga. Studentene på Harvard kommer fra alle kanter av verden, og målet er å få reiselivsnæringen til å sette mer fart på sitt arbeid med bærekraft og levere på FNs bærekraftsmål.

Merke for bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge har et eget merke for bærekraftig reisemål. Merket kan tildeles lokalt eller regionalt reisemål- eller destinasjonsselskap i tett samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv.

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, Det betyr å at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.  

21 reisemål over hele landet har så langt mottatt Merket for bærekraftig reisemål.

Bilder

Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv. 
 Foto: Landbruks- og matdepartementet
Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom