Handel og Kontor i Norge

LO går i grønn retning i oljepolitikken

Del

På LO-kongressens siste dag kom konklusjonen om en historisk ny grønn retning, når kongressen går inn for at noe av oljen må ligge. Forbundsleder i HK Norge er blant de som er glade for en ny grønn retning

-          HK kom til LO-kongressen for å sette klima og miljø på dagsordenen. Det har vi gjort, og kongressen tar LO et solid skritt i grønn retning i dag, sier forbundsleder i HK Norge, Christopher Beckham

Kompromisset blir viktig for arbeidet i LO de neste årene, når fagbevegelsen skal bidra med nødvendige grep for å nå klimamålene i Parisavtalen.

-          En rettferdig klimaomstilling krever et samlet LO som pådriver. Vi skal bygge videre på det beste av norsk industri, på veien til en grønnere fremtid. Fortsetter forbundslederen

I kompromisset står det blant annet at «..LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt..»

-          Dette er også et tydelig signal fra kongressen. Å fortsette å hente ut fossile petroleumsressurser er ikke, og vil ikke bli forenlig med at vi når klimamålene. Vi må utvikle industrien, sikre arbeidsplasser og grønn omstilling, nå. Nå må vi jobbe med regjeringen for å få dette til. Forteller Beckham

Tidsvinduet for å handle er frem til 2030, ifølge FNs klimapanel.

-          Premissene for at vi skal kunne si at vi har lykkes må være at vi oppfyller våre forpliktelser til internasjonale avtaler, at omstillingen er rettferdig, og at vi sikrer trygge arbeidsplasser før, under og etter. Det er hva rettferdig grønn omstilling betyr. Avslutter forbundsleder Christopher Beckham.

Oljekompromisset i sin helhet:

"Konflikten med Russland har ført gass opp som vår viktigste eksportartikkel. Eksport av olje og gass stod for ¾ av den totale norske vareeksporten i år. Norge har vært og er en sikker stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har en enda større betydning. Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt."

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

HK i Norge er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. Medlemmene våre jobber blant annet innen handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet. Med rundt 79.000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund. HK i Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom