Fellesorganisasjonen

LO-forbund reagerer på Hofstad Hellelands svar på problemene i barnevernet

Del

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, reagerer på barneministerens forklaring om at utfordringene i barnevernet skyldes små kommuner. – Bildet er langt mer sammensatt.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener større kommuner vil gi bedre barnevern, ifølge NRK.

– Å bruke problemene i Steigen barneverntjeneste som et kronargument i kommunesammenslåing er en avsporing, mener forbundsleder Kvisvik i FO, og legger til:

– Det er ingen tvil om at barnevernet trenger flere ansatte, men det betyr ikke nødvendigvis større barneverntjenester. Barnevernet må også vær nær, tilstede i lokalsamfunnet og i tett samspill med andre tjenester.

Kvisvik og FO mener regjeringen burde svare opp utfordringene med en opptrappingsplan med mål om å øke antallet stillinger og kompetanse. De forstår heller ikke regnestykket til Helgeland som sier at barneverntjenesten er økt med 19 %.

Mener barnevernet er underfinansiert

FO, som er fag- og profesjonsforbund for barnvernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, mener man må få på plass en flerårig opptrappingsplan for barnevernet. De foreslår å bruke 250 millioner kroner årlig for å oppruste det kommunale barnevernet.

– Til tross for noe mer midler i 2018, er barnevernet fortsatt er underfinansiert. Flere barn som vil trenge hjelp, flere oppgaver, samt regjeringens ambisjoner for et barnevern på barns premisser, krever økt finansiering, sier Kvisvik.

Ber om bemanningsnorm i barnevernet

FO har i lengre tid bedt regjeringen sette et makstall for hvor mange barn en ansatt i barnevernet kan ha ansvar for, slik det er i barnehagen. Hver kontaktperson i barnevernstjenesten bør ikke ha ansvar for mer enn mellom 9-15 barn,

– Våre medlemmer forteller om en hektisk arbeidshverdag i barneverntjenesten der de må jobbe med altfor mange barn på samme tid. FO kjenner til tilfeller der ansatte har hatt ansvar for å følge opp 40-50 barn samtidig, sier Kvisvik.

En sak kan innebære om lag 20 personer. Det betyr at en ansatt skal holde oversikt over 800 personer på kanskje en uke.

– God nok bemanning er avgjørende for å sikre et faglig forsvarlig tilbud til barn som trenger hjelp. Og det haster, sier Kvisvik.

FO mener også at en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger vil bidra til bedre kvalitet, økt tillit og profesjonalitet i tjenestene.

– I tillegg til nok ansatte, er det avgjørende at de som jobber i barnevernet har den nødvendige kompetansen slike stillinger krever, sier Kvisvik.

Nøkkelord

Bilder

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom