Fellesorganisasjonen

LO-forbund frykter hull i regjeringens inkluderingsdugnad

Del

Fellesorganisasjonen (FO) frykter sosialt arbeid ikke tas med i regjeringens inkluderingsdugnad.

Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit Selfors Isaksen, mener sosialarbeidere har en nøkkelrolle i arbeidsinkludering. Foto: FO.
Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit Selfors Isaksen, mener sosialarbeidere har en nøkkelrolle i arbeidsinkludering. Foto: FO.

Som fag- og profesjonsforbund med mange medlemmer ansatt i NAV ser vi en tendens til at den sosialfaglige kompetansen utelates eller nedprioriteres.

- Denne utviklingen er trist og urovekkende, blant annet fordi mange uten jobb trenger hjelp utover det å fylle ut CVen, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange som ikke har jobb, men som ønsker å jobbe. Men ifølge beregninger fra faktisk.no dreier det seg om mellom 400.000 og 600.000 mennesker.

Isaksen forklarer at mange av dem trenger å lære seg metoder for hvordan de kan stå i en jobb når det blir vanskelig. De trenger å oppleve mestring, kunne hente frem sine egne ressurser og ta i bruk sitt eget nettverk.

- For at de som er uten jobb skal komme seg i arbeid, trenger vi folk i NAV med denne kompetansen. Vi trenger de som kan få bedrifter og arbeidsgivere til å ta imot alle typer arbeidstakere og de som forstår at endring er vanskelig og krever tett oppfølging, sier Isaksen.

Ifølge samfunnsøkonom Victor Norman, koster hver person som faller utenfor arbeidslivet 20 millioner kroner. Det betyr at vi trygt kan investere en del penger for å få flere ut i arbeid.

- Vi i Fellesorganisasjonen (FO), vet at mange som jobber i NAV allerede må prioritere hardt for å få de knappe ressursene til å monne. Oppdraget til NAV er å gi tilpasset hjelp til alle, uavhengig av om de har store eller mindre behov. Da må NAV være rustet, både med kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, til å ivareta individuelle behov. Men prioriterer regjeringen dette i sin inkluderingsdugnad?

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er utdannet til å motivere og bidra til at enkeltmennesker får troen på at de kan og får det til. Grunnlaget i sosialt arbeid er nettopp å vise til ressurser i mennesket.

Til info: Under Arendalsuka 14. august arrangerer FO seminar om arbeidsinkludering. Der blir det gode muligheter for intervju med Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng kommer også. I tillegg vil Ida Marie Færesand som har fått jobb på Scandic Bergen City gjennom prosjektet "Helt med", i regi av stiftelsen SOR, være tilstede. De skaffer mennesker med utviklingshemning arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Ida vil fortelle hva tiltaket har betydd for henne. Les mer: https://www.facebook.com/events/414883248922339/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit Selfors Isaksen, mener sosialarbeidere har en nøkkelrolle i arbeidsinkludering. Foto: FO.
Leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit Selfors Isaksen, mener sosialarbeidere har en nøkkelrolle i arbeidsinkludering. Foto: FO.
Last ned bilde

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbund for over 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom