Nye Veier

LNS valgt for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet

Del

Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid.

Kvænangsfjellet er ofte stengt om vinteren. Her fra oppstillingsområdet for kolonnekjøring på vestsiden av fjellovergangen. (Foto: Christian Altmann)
Kvænangsfjellet er ofte stengt om vinteren. Her fra oppstillingsområdet for kolonnekjøring på vestsiden av fjellovergangen. (Foto: Christian Altmann)

Nå starter en konkretiseringsfase hvor LNS skal underbygge sitt tilbud med konkrete tiltak og planer. Etter en vellykket konkretisering, skal partene samhandle og optimalisere prosjektet. Fra før av er Nye Veier og Rambøll i gang med detaljregulering av prosjektet. Disse planene har vært på høring og offentlig ettersyn, og venter på sluttbehandling i de to kommunene Nordreisa og Kvænangen.

- Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Stortinget vedtok å overføre prosjektet til Nye Veier i juni 2019.

- Jeg er svært tilfreds med at vi allerede har en entreprenør på plass, og snart er i gang med selve jobben som skal gjøres i prosjektet, sier Aanesland.

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, og total veilengde er på ca. 24 km. Veien har utfordrende kurvatur for større kjøretøyer, og er relativt ofte stengt eller kollonnekjørt vinterstid på grunn av utfordrende værforhold. Fjellovergangen er svært utsatt for sterke vinder og drivsnø, i tillegg til en skredfarlig strekning på vestsiden av fjellet. Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer på eksisterende veg.

- Vårt mål er at prosjektet skal sikre en trygg og fremkommelig vei over Kvænangsfjellet hele året. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Da er eneste omkjøringsvei via Finland fra Skibotn, en strekning på omkring 70 mil. Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen. Vi ser frem til en god konkretiseringsfase og påfølgende optimalisering med LNS som skal gjøre prosjektet enda bedre enn hva det i utgangspunktet er, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, som er ansvarlig for denne utbyggingen.

Prosjektet skal sertifiseres etter miljøstandarden CEEQUAL på nivå «Very Good», og omfanget skal være «Whole Team». Anleggsstart forventes å være kommende sommer.

Vedlegg: Anskaffelsesprotokoll

Kontakter

Administrerende direktør, Anette Aanesland - tlf. 951 20 546
Utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan – tlf. 922 51 113

Bilder

Kvænangsfjellet er ofte stengt om vinteren. Her fra oppstillingsområdet for kolonnekjøring på vestsiden av fjellovergangen. (Foto: Christian Altmann)
Kvænangsfjellet er ofte stengt om vinteren. Her fra oppstillingsområdet for kolonnekjøring på vestsiden av fjellovergangen. (Foto: Christian Altmann)
Last ned bilde
Kartet viser planområdet for utbygging av ny E6 Kvænangsfjellet.
Kartet viser planområdet for utbygging av ny E6 Kvænangsfjellet.
Last ned bilde
Kartet viser hvor Kvænangsfjellet er lokalisert.
Kartet viser hvor Kvænangsfjellet er lokalisert.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Kartlegger fiskens bevegelser i nordre del av Mjøsa og Lågen1.2.2021 13:30:07 CETPressemelding

Nye Veier har startet et omfattende prosjekt for å kartlegge hvor fiskearten lake beveger seg i Lågendeltaet gjennom gyteperioden. Med et 20-talls sensorer på elvebunnen og ca. 25 fisker med lydsender operert inn i buken, skal ny kunnskap på plass om lakens gyteområder før arbeidene med byggingen av den nye E6-brua over Lågen starter. Til våren skal også krøklas gyteplasser langs Vingromlandet kartfestes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom