Nye Veier

Legger opp til bred medvirkning i arbeidet med nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Del

Sammen med kommunene legger Nye Veier opp til bred medvirkning i arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Dørdal-Tvedestrand. Den første høringsperioden avsluttes 14.oktober. Selv om den formelle høringsperioden i denne omgang da er avsluttet, blir det likevel muligheter både for lag og foreninger, grunneiere og berørte å få møter med Nye Veier og deres rådgiver COWI.

Panelsamtale på digitalt folkemøte 23. september i forbindelse med varsling av planoppstart for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Fra venstre: Imi Vegge, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Panelsamtale på digitalt folkemøte 23. september i forbindelse med varsling av planoppstart for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Fra venstre: Imi Vegge, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og Inger Løite, ordfører i Gjerstad

-Vi er godt i gang med planleggingen av ny vei og arbeidet med reguleringsplanen pågår. Den første formelle høringsrunden er ferdig 14.oktober. Framover blir det likevel mulig for de som ønsker å få møter med Nye Veier. Vi legger til rette for mer medvirkning enn lovens minstekrav. Møtene er først og fremst en lyttepost. Innbyggere, lag og foreninger kan ta opp temaer de er opptatt av eller få informasjon om det videre planarbeidet. Det er også spennende at vi har fått til et samarbeid med flere skoler så barn og unge kan bidra. Det blir både fysiske og digitale workshops på skolene og her ser jeg fram til hva som kommer ut av det, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Reguleringsplanarbeidet som for tiden pågår gjelder E18 Dørdal-Tvedestrand. Det er i de seks berørte kommunene det nå legges opp til dialogmøter og innbyggere gis anledning til å treffe representanter for Nye Veier og COWI.

Det blir en ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.

Medvirkning en ressurs i planarbeidet

Tilbudet om møter gjennomføres for å sikre at berørte og interesserte aktører kan komme til orde. For Nye Veier vil møtene være viktige for å innhente informasjon som bidrar til et godt beslutningsgrunnlag. Det er særlig viktig å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Det kan være barn og unge og grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte. Det er gjort avtaler med flere skoler. 

Lovens krav til medvirkning

Det er plan- og bygningsloven som regulerer hvordan planprosesser skal foregå. Det står i §5-1 at de som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen har et ansvar for at det gjennomføres også i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. I dette tilfellet er det Nye Veier som utfører reguleringsplanarbeidet og som lager et opplegg for å sikre bred og god medvirkning. Minstekravet er blant annet at berørte og interesserte skal varsles gjennom kunngjøring i aviser og gjennom elektroniske medier.

-Som planmyndighet skal Nye Veier sammen med kommunene sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Vi er opptatt av formelle innspill og informasjon som øker kunnskapsgrunnlaget. Vi skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planprosessene og derfor legger vi opp til medvirkning utover plan- og bygningslovens minstekrav, sier Stian Blindheim, planprosessleder i Nye Veier for arbeidet med reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand.

Tidspunkter, gjennomføring og påmelding til de ulike møtene

I tillegg til det digitale folkemøtet som var 23. september legges det opp til åpne kontordager for berørte og grunneiere uke 46, dialogmøter for lag og foreninger uke 47 og et eget medvirkningsopplegg på skoler uke 48. Dialogmøtene med lag og foreninger blir gjennomført digitalt. De åpne kontordagene gjennomføres fysisk med gode smittevernrutiner og krav om forhåndspåmelding.

-I løpet av kort tid kommer det avisannonser med utfyllende informasjon om datoer og påmelding. På grunn av coronasituasjonen blir det krav om påmelding til alle møtene. I tillegg til avisannonsen er medvirkningsportalen på nyeveier.no den viktigste informasjonskanalen for arbeidet med reguleringsplan. Vi oppfordrer berørte og interesserte til å bruke den, avslutter Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Panelsamtale på digitalt folkemøte 23. september i forbindelse med varsling av planoppstart for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Fra venstre: Imi Vegge, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Panelsamtale på digitalt folkemøte 23. september i forbindelse med varsling av planoppstart for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Fra venstre: Imi Vegge, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Last ned bilde
Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia
Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia
Last ned bilde
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.
Last ned bilde
Varslingsgrense E18 Dørdal-Tvedestrand
Varslingsgrense E18 Dørdal-Tvedestrand
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom