Foreningen Tryggere Ruspolitikk

LEAP Scandinavia er årets vinner av Rusreformprisen

Del

Hvert år deler Foreningen Tryggere Ruspolitikk ut Rusreformprisen til en person eller aktør som har gjort en særlig innsats for å påvirke norsk eller nordisk ruspolitikk i progressiv retning. Prisen ble delt ut i år i forbindelse med Nordic Reform Conference, som foreningen arrangerte på DOGA i Oslo 29. og 30. oktober.

Foto: Tommy Strømmen
Foto: Tommy Strømmen

Årets pris går til LEAP Scandinavia, som ble stiftet i 2017. De har vært en viktig stemme i rusreformdebatten de siste årene, med politietterforsker Bård Dyrdal, tidligere politimann Knut Røneid og politihøgskoleprofessor Paul Larsson som sine mest profilerte talspersoner. LEAP får prisen for å ha stått opp for politi- og påtaleansatte som ønsker rusreform, samt for å ha jobbet med å endre holdninger internt i politiet.

Foreningen ledes av Bård Dyrdal, som tror prisen kan ha en betydning for den gjennomslagskraften foreningen kan ha i sitt videre arbeid.

Rusreformprisen er en anerkjennelse vi i LEAP setter stor pris på. Vi er en liten organisasjon, som jobber for å fremme kunnskapsbaserte løsninger i justissektoren. Forhåpentligvis vil en slik anerkjennelse føre til at flere tar seg tid til å stoppe opp for å lytte til det vi har å si.

I debatten har LEAP Scandinavia bidratt til å oppklare misforståelser om hva politiet har lov til. De har vært skarpe kritikere av vilkårlige visitasjoner, og deres engasjement mot doble bøtesatser i rusbelastede områder i Oslo fikk politiet til å avvikle praksisen. I det siste har også flere politikere støttet LEAPs forslag om en kvitteringsordning for alle som blir stoppet av politiet, og Oslo kommune har søkt om å innføre dette som et pilotprosjekt. Paul Larsson mener at foreningens eksistens vitner om at feltet er i rask utvikling.

For ti år siden hadde jeg aldri trodd at vi ville få et LEAP i Norge, og i hvert fall ikke at vi ville få en så anerkjent pris etter få år.

Medlemmene av LEAP Scandinavia har vist et særlig mot og et stødig moralsk kompass ved å gå imot de allmenne oppfatningene i etaten, og foreningen er derfor en verdig vinner av årets Rusreformpris.

Kontakter

Bilder

Foto: Tommy Strømmen
Foto: Tommy Strømmen
Last ned bilde
Foto: Tommy Strømmen
Foto: Tommy Strømmen
Last ned bilde

Om Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Skippergata 14
0152 Oslo

http://www.rusreform.no/