Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Snart vet færre hva rusmidlene inneholder

Del
Norges første og eneste rusmiddelanalysetjeneste vil trolig bli stengt etter under ett års drift. Årsaken er manglende finansiering.

Om tilbudet stenges kan det føre til at flere unge tar skade av rusmiddelbruk, mener daglig leder i Tryggere Ruspolitikk Ina Roll Spinnangr.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk opprettet landets eneste rusmiddelanalysetjeneste i Oslo i starten av 2022. Siden oppstarten har Tryggere Ruspolitikk tatt imot personer som bruker ulovlige rusmidler og pårørende som vil sjekke innholdet i et rusmiddel. I løpet av disse månedene har det blitt identifisert urene rusmidler, etterligningsstoffer og rusmidler som selges som noe annet.
Kunnskapen om hva stoffene inneholder gjør at brukere kan avstå fra å bruke stoffene og advarer andre, redusere dosen eller gjøre annet for å redusere risikoen, forteller Spinnangr.

Tjenesten drives i dag på frivillig arbeid, oppsparte og innsamlede midler. Til jul er det slutt på pengene, og Tryggere Ruspolitikk har derfor opprettet en innsamlingsaksjon i håp om å folkefinansiere den videre driften.

Spinnangr understreker at personer som bruker ulovlige rusmidler tar en høy risiko.
De vet verken om stoffet de har anskaffet er rent, altså om det inneholder andre stoffer som kan være farligere, eller om de har fått det selgeren har fortalt dem. Denne usikkerheten gjør at risikoen for farlige interaksjoner, overdosering og uventede effekter øker betydelig.

- Det finnes såkalte hurtigtester (testkits) tilgjengelig for rusbrukere som besitter kunnskapen til å benytte seg av dem, men disse gir som regel svært begrenset informasjon om hva stoffene inneholder. Hos Tryggere Ruspolitikk kan rusmiddelbrukere få en grundigere analyse av stoffet, og ved hjelp av den informasjonen redusere risiko for seg selv og andre.


Brukerne av tilbudet får også skadeforebyggende informasjon slik at de kan minske sjansen for uønskede hendelser under den planlagte rusopplevelsen; som å ta en mindre dose tilpasset deres kropp, benytte tryggere omgivelser for rusmiddelinntak enn planlagt eller la være å kombinere enkelte rusmidler. Alkohol er et rusmiddel som aldri bør kombineres med andre rusmidler.

Foreningen har tatt imot over 200 prøver siden oppstarten, og har publisert informasjon om erfaringene så langt på Rusopplysningen, deres egen forebyggende informasjonstjeneste.

Flere politiske partier har uttrykt støtte til tiltaket, men bare MDG har valgt å sette av penger i sitt alternative statsbudsjett. For å kunne drifte tilbudet, som i flere europeiske land får statlig støtte, videre fram til juni, trenger organisasjonen minst 150 000 kroner.

- Flere partier er positive til rusmiddelanalysetjenesten, og det er ingen tvil om at kunnskapen kan forebygge skader og overdosedødsfall. Det er derfor ekstra trist om vi må stenge ned etter jul på grunn av manglende finansiering, avslutter hun.

Nøkkelord

Kontakter

Om Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Skippergata 14
0152 Oslo

http://www.rusreform.no/

Foreningen Tryggere Ruspolitikk er en landsomfattende organisasjon som jobber for en norsk ruspolitikk basert på skadeforebygging, skadereduksjon, personlig ansvar og menneskerettigheter.

Foreningen samler engasjerte samfunnsborgere, pårørende og brukere i arbeidet for at kunnskap om samfunnsmessige kostnader og skadevirkninger av rusbruk og ruspolitikk skal ligge til grunn for norsk og internasjonal ruspolitikk.

Formålet skal oppnås gjennom å søke samarbeid på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. 

Følg pressemeldinger fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Tryggere Ruspolitikk kaller legalisering av cannabis "uunngåelig" - etterspør en debatt om hvordan rusmiddelet kan reguleres på ansvarlig vis19.9.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ønsker en mer nyansert debatt om cannabisregulering og har satt av en egen bolk på Ruskonferansen fredag 23. september til å diskutere hvilke reguleringsmodeller som kan være aktuelle i Norge. Under overskriften «Hvordan vil den norske cannabismodellen se ut?» skal jurist Dagfinn Hessen Paust og samfunnsøkonom Ole Røgeberg diskutere ulike måter lovlig cannabisomsetning kunne foregå på, gitt at målet er å ivareta folkehelsen best mulig og samtidig bekjempe det illegale markedet. Bolken skal gjennomføres klokken 12:20 i konferansens program og forventes å skape stort engasjement.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye