Landbruks- og matdepartementet

Landbrukseiendom i dødsbo

Del

Muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom er utredet i tråd med Granavolden-plattformen.

Småbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Småbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt forslag til forskrifter til ny arvelov og forslag til endringer i ny arvelov på høring. Forslaget inneholder regler om  hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

– Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at eiendommen ikke er i aktiv bruk og at ressursene ikke blir utnyttet. Dette er uheldig. Jeg er glad for at spørsmålet nå er utredet slik at vi kan ta stilling til hva som bør gjøres med landbrukseiendommer som ligger i dødsbo over lang tid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

I 2018 var det ca. 4.000 eiendommer som lå i et dødsbo, og en del av disse eiendommene hadde da ligget i dødsbo i mer enn ti år. Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at investeringer i bygninger og drift uteblir. Dette kan føre til problemer for omkringliggende aktive eiendommer hvor eierne er avhengige av fellesløsninger for å utvikle og drive eiendommene sine og det kan også få følger for driveplikten etter jordloven og boplikten etter konsesjonsloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. september 2020. Svarene sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Nøkkelord

Bilder

Småbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Småbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom