Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon

Del

Krigen i Ukraina gir usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og det globale matvaremarkedet. For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruks- og matminister Sandra Borch er bekymret for den internasjonale situasjonen knyttet til matforsyning, og mener det er behov for å iverksette tiltak for å bidra til å få norske kornbønder til å så matkorn.

– Russland og Ukraina står for ¼ av verdens matkorneksport. Vi må derfor øke vår matvareberedskap og produsere mer selv. Det er et viktig bidrag for folk i Norge, men også for folk og matberedskapen i verden. Både Norge og andre vestlige land må nå ta et større ansvar for å produsere mer mat i den situasjonen vi er i nå.

En del importavhengige land i Afrika og Asia er helt avhengig av forsyningene fra Svartehavsregionen. Mye av råvarene som benyttes under Verdens matvareprogram i sultrammede områder, kommer fra nettopp Russland og Ukraina.

– Krigen gjør at sikkerhet for matforsyning står høyt på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Det globale matvaremarkedet er mer uoversiktlig enn det har vært på lenge. Vi har et ansvar for å fø egen befolkning, derfor kommer regjeringen nå med tiltak for å få norske matkornprodusenter til å dyrke mer hvete.

Det er nå historisk høye gjødselpriser. Det tilsier at norske kornprodusenter trenger et tydelig signal for å satse på produksjon av matkorn denne sesongen.

– Det viktigste vi gjør nå er å øke nasjonal selvforsyning. Når verdenssituasjonen er slik som den er, har vi som nasjon et ansvar for å utnytte det potensialet vi har for å dyrke korn og matkorn i Norge. Det er en oppfatning hos en del produsenter at det ikke vil bli lønnsomt å gjødsle for matkvalitet. Da trenger bonden trygghet for at det skal være økonomi i å dyrke matkorn. Det er viktig å få gitt dette signalet før våronna starter, sier landbruks og matminister Sandra Borch.

Regjeringen varsler derfor allerede nå at tilbudet til årets jordbruksoppgjør vil inneholde økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.

Det er viktig for meg å slå fast at det ikke er grunn til uro for tilgangen på mat, korn og fôr i Norge i dag. Konsekvensene for oss vil først og fremst handle om pris. Hvis eksporten fra både Russland og Ukraina faller bort, vil det føre til prisøkninger på verdensmarkedet.

Bilder

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom