Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad i Troms og Nordland

Del

Landbruket gir livskraftige lokalsamfunn i nord. Mandag 21. og tirsdag 22. september besøker landbruks- og matminister Olaug Bollestad bønder i Harstad-området, og på Andøya. Hun åpner ny tømmerkai i Risøyhamn, og deler ut pris for beste gardsbruk i Nordland. På kvelden 21. september er det åpent politisk møte i Harstad.

Landbruket gir livskraftige lokalsamfunn i nord.

Mandag 21. og tirsdag 22. september besøker landbruks- og matminister Olaug Bollestad bønder i Harstad-området, og på Andøya. Hun åpner ny tømmerkai i Risøyhamn, og deler ut pris for beste gardsbruk i Nordland. På kvelden 21. september er det åpent politisk møte i Harstad.

Disse to dagene møter Bollestad de som gjennom bruk og videreforedling av natur-ressursene er med og gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn i alle deler av landet. - De som gjennom hardt arbeid og entusiasme produserer kjøtt og mjølk, tømmer og trevirke. – De som gjennom aktiviteter for barn og unge, nye landsmenn og turisme åpner garden og landbruket mot lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Bollestads program:

Mandag 21. september

Kl 11.00
Gardsbesøk Gunnlaug Berg og Andreas Larsen, Gausvik. Adr: 9430 Sandtorg. (Kjøttproduksjon storfe/ammekyr og sau. Nytt sauefjøs med plass til 300 vinterfôra sau)

Kl 12.00           
Lunsj v/Troms Bondelag, Sandtorgholmen Hotell.

Kl 14.00             
Gardsbesøk Anne Rebekka Kulseng-Hansen, Sæteråsen. Adr: Tennvassåsveien 177, 9402 Harstad. (Økologisk melkeproduksjon, hestesport/riding, egen ridehall. Skogbruk. Sæteråsen sag AS)

Kl 16.00             
Gardsbesøk Tone Rubach og Ola Gjermund Berg, Sandsøya. Adr: Vollan, 9425 Sandsøy. (Kjøttproduksjon storfe/ammekyr og sau. Ny driftsbygning for ammekyr. Tester ut "no-fence" beiteutstyr på ammekyr).

Kl 18.30             
Åpent politisk møte v/Harstad KrF på Rådhuset i Harstad.

Mandag 22. september

Kl 08.30             
Gardsbesøk Katrine Jansdatter Johansen og Kjetil Wold,  Kvæfjord. Adr: Hemmestad, 9475 Borkenes. (Melkeproduksjon. Wold samdrift/grisehold. Ny driftsbygning storfe)

Kl 12.00             
Åpning ny tømmerkai Risøyhamn. Arr: Kystskogbruket. Tømmerkaier er viktig for å utnytte Nordlands store skogressurser til sysselsetting, klimatiltak og grønt skifte. Siden 2014 er det bevilget 1 milliard kroner til skogsveier og tømmerkaier. Langs hele kysten er det bygd nye og bedre tømmerkaier. Ny kai i Risøyhamn til 26 millioner kroner (6 millioner offentlig tilskudd) er en av de siste som kommer på plass.

Kl 13.15             
Utdeling av Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gardsbruk 2019 til Nordtun gård, May og Stig Johannessen. På Nordtun gård produseres det melk, det er ysteri og kafe, opplegg for barnehager og skoleelever.

Andøy kommune er medarrangør. Landbruks- og matministeren holder innlegg om Framtidas landbruk i nord i lys av nye trender i matvarehandelen. Sted: Bygdehuset på Bø i Andøy.

Media er velkomne på alle programposter.

Kontaktperson for Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Landbruksdirektør Torhild Gjølme. Tlf 962 37 079

Kontaktperson for Fylkesmannnen i Nordland: Landbruks- og reindriftsdirektør John Kosmo. Tlf 926 31 484.

Kontaktperson for Kystskogbruket (Åpning tømmerkai Risøyhamn): Helge Kårstad: Tlf 480 20 261

Kontaktperson for landbruks-og matministeren: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik. Tlf 481 40 4 77

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom