UiO - Det medisinske fakultet

Kreftforsker professor Munthe ved UiO får 18. millioner fra Stiftelsen K. G. Jebsen

Del

Professor Ludvig A. Munthe er leder for K.G. Jebsen-senteret for B-cellekreft, som skal studere ondartede B-celler som blod-, lymfe- og beinmargskreft ofte består av.

F.v. Hans-Jørgen Lund (Klinmed), Anne Maria Haga (K. G. Jebsen stiftelsen), professor Ludvig Andre Munthe (Klinmed), Oddveig Åsheim (K. G. Jebsen stiftelsen) møttes i slutten av januar med flere i fakultetets lokaler i Sogn Arena for å forberede oppstarten av det nye senteret. Foto: Øystein Horgmo, UiO
F.v. Hans-Jørgen Lund (Klinmed), Anne Maria Haga (K. G. Jebsen stiftelsen), professor Ludvig Andre Munthe (Klinmed), Oddveig Åsheim (K. G. Jebsen stiftelsen) møttes i slutten av januar med flere i fakultetets lokaler i Sogn Arena for å forberede oppstarten av det nye senteret. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Ambisjonene for forskningen ved K. G. Jebsen-senter for B-cellekreft er store nå som flere dyktige fagmiljøer skal danne et nytt senter. Professor Ludvig A. Munthe ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed) er leder for det nye senteret. – Vi er glade for å sedimentere flere forskningsgrupper sammen for å kunne danne et K.G. Jebsen-senter med forskere fra både MED-fakultetet og Oslo universitetssykehus, sier Munthe.

Hvert nye senter er utvalgt etter hard konkurranse og mottar 18 mill. kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Stiftelsen ønsker å løfte forskningen og ikke minst bidra til at resultatene raskere kan komme pasientene til gode. Fakultetet og UiO bidrar også med en betydelig tildeling til det nye senteret.

Ved K.G. Jebsen senter for B-cellekreft ved UiO, vil man studere ondartede B-celler som blod-, lymfe- og beinmargskreft ofte består av. Dagens behandling kan ha god effekt på enkelte former av disse krefttypene, mens andre fortsatt er uhelbredelige. Senteret vil kartlegge årsaksforhold og finne nøkkelfaktorer som forårsaker kreftcellevekst, karakterisere variasjonene mellom pasienter og gjennomføre storskala legemiddeluttesting for å tilrettelegge for persontilpasset medisin, samt utvikle nye biologiske behandlingsprinsipper og tilrettelegge for nye former for celleterapi.

Det medisinske fakultet er svært takknemlig for tildelingen som gir miljøet nye muligheter til å utvikle sin forskning innen sitt fagområde. – Å bli et Jebsen senter gir en status og et varemerke som betyr mye både for forskerens tro på egen forskning, men også nasjonalt og internasjonalt i arbeidet mot å bygge et verdensledende miljø innen dette viktige forskningsområdet, sier forskningsdekan Hilde Nebb.

Les mer på UiOs nettsider: http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/kg-jebsen-senter-for-b-cellekreft.html

Fakta om Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert av Aud Jebsen med familie i 2009. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år, og vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse. Til nå har stiftelsen engasjert seg på kulturfeltet og innenfor medisinsk forskning og marin/maritimt rettet forskning og aktivitet. Stiftelsen ønsker gjennom sin virksomhet å styrke en fri og uavhengig norsk forskning samt bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

F.v. Hans-Jørgen Lund (Klinmed), Anne Maria Haga (K. G. Jebsen stiftelsen), professor Ludvig Andre Munthe (Klinmed), Oddveig Åsheim (K. G. Jebsen stiftelsen) møttes i slutten av januar med flere i fakultetets lokaler i Sogn Arena for å forberede oppstarten av det nye senteret. Foto: Øystein Horgmo, UiO
F.v. Hans-Jørgen Lund (Klinmed), Anne Maria Haga (K. G. Jebsen stiftelsen), professor Ludvig Andre Munthe (Klinmed), Oddveig Åsheim (K. G. Jebsen stiftelsen) møttes i slutten av januar med flere i fakultetets lokaler i Sogn Arena for å forberede oppstarten av det nye senteret. Foto: Øystein Horgmo, UiO
Last ned bilde
Illustrasjon: Munthe UiO
Illustrasjon: Munthe UiO
Last ned bilde

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Ny kunnskap om selvmord under og etter behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom: Rapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling21.3.2022 12:19:21 CET | Pressemelding

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant barn og unge, og unge med psykiske lidelser utgjør en høyrisikogruppe for selvmord. Nå lanseres den første nasjonale registerstudien som viser omfanget av alle selvmord under og innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i perioden 2008 til 2018. Funnene viser at det i snitt skjer 6-7 selvmord årlig blant barn og unge som har hatt kontakt med PHV-BU siste år, noe som tilsvarer 23 % av alle selvmordene i aldersgruppen 10-19 år. Bedre og mer systematisk utredning og diagnostikk fremstår som et klart forbedringspotensial i behandlingen av pasienter i PHV-BU, da en svært høy andel var uten diagnose eller diagnostisert med uspesifikke tilstander.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom