Nye Veier

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Del

Nye Veier har gitt sitt innspill til kommunedelplanen for E39 Lyngdal til Ålgård. Korridorene A1 og R1 bør velges for de har den beste samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Planen bør åpne for konkretisering av en annen krysning av Fedafjorden i Agder, som gir større nytte for trafikantene.

KDP korridorer. Kart: Nye Veier. Skal ikke endres uten samtykke.
KDP korridorer. Kart: Nye Veier. Skal ikke endres uten samtykke.

Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård skal knytte Vestlandet til Sørlandet og Østlandet. E39 er den viktigste transportåren fra Vestlandet mot Europa. Ny E39 skal knytte bo- og arbeidsmarkedene i denne regionen sammen. Dette er tidenes største samferdselsprosjekt i denne delen av landet. E39 bygges med firefelts motorvei og 110 km/t som fartsgrense.

Kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård har korridorene A1 og A2 gjennom Agder, og korridorene R1, R2 og R3 gjennom Rogaland.

Nye Veier har vært tydelige overfor Statens vegvesen i at korridoren R2 ikke bør aksepteres som et alternativ. Den har dårligere måloppnåelse enn korridoren R1. Mens trafikantnytten reduseres med 2,1 milliarder, er besparelsene ved å velge R2 kun 400 millioner kroner. Det samfunnsøkonomiske tapet ved denne investeringen er derfor mer enn 30 prosent av investeringsbeløpet. R2 er dermed et dårlig alternativ for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nye Veier peker på at utredningene viser at A1 er den beste korridoren gjennom Agder. Denne korridoren har størst nytte for trafikantene, lavest investeringer og gir færrest negative konsekvenser.

Nye Veier ser muligheten til å korte inn E39. Målet er å skape stor nytte for trafikantene, lavere kostnader og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Større nytte for trafikantene kan realiseres på strekningen mellom Lyngdal og Flekkefjord.
- Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor. Den vil gå nordøst for forslaget fra Statens vegvesen. Her kan vi realisere bedre nytte for trafikantene tilsvarende en milliard kroner med en kortere vei, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39.

Nye Veier gir et formelt innspill om å ta ut strekningen fra Lyngdal, gjennom Kvinesdal og deler av Flekkefjord, fra kommunedelplanen. Nye Veier vil i samarbeid med kommunene og øvrige myndigheter nå gjennomføre et planarbeid. Dette innebærer en konsekvensutredning på strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord. Nye Veier mener dette ikke vil forsinke realiseringen av veien.

Nye Veier vil starte arbeidet med realisering av E39 fra Bue til Ålgård etter at høringsfristen for kommunedelplanen er gått ut. Reguleringsplan vil sendes til politisk behandling i kommunene Bjerkreim og Gjesdal.
- Rask fremdrift i planleggingen og realiseringen av E39 fra Lyngdal til Ålgård er betinget vedtatt kommunedelplan, finansiering med bompenger og vedtatte reguleringsplaner, sier Heieraas.

Styret i Nye Veier prioriterte strekningen fra Flekkefjord til Ålgård i 2019. Da med forutsetning av at korridorene A1 gjennom Agder og R1 gjennom Rogaland ble valgt.
- Styrets prioritering er basert på korridorene med best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Disse korridorene gir størst nytte for trafikantene, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39.

Styret i Nye Veier prioriterer strekninger to ganger årlig. Styret vil gjøre nye vurderinger knyttet til prioritering E39 gjennom Rogaland dersom andre korridorer enn A1 og R1 velges.

Mer informasjon om kommunedelplanen finnes på Statens vegvesens nettside.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39
Mobiltelefon: 975 63 620

Geir Gjervan, kommunikasjonsrådgiver for E39
Mobiltelefon: 908 79 108

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KDP korridorer. Kart: Nye Veier. Skal ikke endres uten samtykke.
KDP korridorer. Kart: Nye Veier. Skal ikke endres uten samtykke.
Last ned bilde
E39 Røyskår – Løland. Kryssing Fedafjorden. Kart: Nye Veier. Skal ikke endres uten samtykke.
E39 Røyskår – Løland. Kryssing Fedafjorden. Kart: Nye Veier. Skal ikke endres uten samtykke.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom