Handel og Kontor i Norge

Korona-sjekkliste for jobben.

Del

HK i Norge har laget en eget sjekkliste for ansatt og bedrifter. Se om din bedrift følger gode rutiner.

Mens mange planlegger for hjemmepåske i disse dager, eller en dagstur til hytta, så er det også mange som er mer opptatt av hvordan jobbhverdagen skal blietter påske. Når de som har hatt hjemmekontor, eller ikke har vært på jobb, en gang etter påske skal tilbake på arbeidsplassen igjen er det viktig å ha tatt noen forholsdsregler. 

Derfor har HK fått laget en sjekkliste som kan brukes av tillitsvalgte, men den er også nyttig for ansatte og bedriftsledere.

- Vårt mål med listen er å bruke den norske modellen, partssamarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som gjør norsk arbeidsliv unikt, til å trygge arbeidsplassene, sier forbundsleder Christopher Beckham. 

Sjekklisten er et resultatet av felles arbeid mellom HK i Norge og Arbeidsmiljøsenteret. Oversikten synliggjør hvem som har ansvar for hva på bedriften. Det er mange forskjellige roller som har ansvar, fra ledere, tillitsvalgte og verneombud til ansatte.

- Denne listen er også et innspill til regjeringen når de kommer med sine anbefalinger på onsdag sier Beckham. Det er tryggere, og mer forsvarlig å åpne arbeidsplasser, både de som har direkte kundekontakt og de som ikke har det hvis det er lagt gode rutiner i bånn påpeker Beckham.

UTFORDRING

HVA KAN GJØRES

Har dere vurdert risikoen for smitte ?

Arbeidsgiver skal risikovurdere riskoen for smitte på arbeidsplassen. Hvis han ikke gjør det kan du henvende deg til arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget. Kontakt Arbeidstilsynet som siste utvei.

Er det opprettet et kriseteam?

God dialog og samhandling er avgjørende for å lykkes. Det er viktig at det er noen dere kan henvende dere til som kan ta stilling til spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. Spør tillitsvalgt eller verneombud om de kan finne ut/etterlyse opprettelse av kriseteam.

Er det satt i gang tiltak?

Tiltak skal settes i gang dersom det er fare for smitte. Alle ansatte skal føle seg trygge på jobben. Er det ikke satt i gang tiltak kan du henvende deg til arbeidsgiver, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalget eller Arbeidstilsynet

Fungerer tiltakene?
Hvis ikke, hvorfor ikke?

Det skal hele tiden evalueres om   tiltakene som er satt i gang fungerer slik de skal. Hvis ikke må andre tiltak prøves. Arbeidsgiver har ansvaret, men tillitsvalgte og vernetjenesten skal bidra.

Har dere et verneombud eller tillitsvalgt?

Hvis det er tariffavtale på arbeidsplassen må medlemmene velge tillitsvalgt.

Hvis det ikke er tariffavtale så kan de ansatte bli enige om en kontaktperson som arbeidsgiver kan forholde seg slik at dere opprettholder en god dialog.

Hvis det ikke er valgt verneombud og ikke er enighet om andre ordninger så må det velges verneombud blant de ansatte. Gi leder beskjed om valgene.

Kontakter

Lenker

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

HK i Norge er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. Medlemmene våre jobber blant annet innen handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet. Med rundt 78.000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund. HK i Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom