Landbruks- og matdepartementet

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge

Del

Regjeringen har bestemt at de nærmere 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor, kan få fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021.

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg
Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg

Korona-pandemien har gjort at mange land har innført strenge innreiserestriksjoner.  Sammen med tilnærmet full stans i flytrafikken har dette ført til at sesongarbeiderne ikke kommer seg hjem. I Norge har dette i hovedsak dreid seg om sesongarbeidere fra Vietnam. 

- Det er uheldig at så mange tidligere sesongarbeidere ufrivillig har måttet oppholdt seg i Norge uten gyldig oppholdstillatelse, uten rettigheter og uten muligheter til å kunne arbeide. Det har vært viktig å få på plass en ordning som gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

- Næringen har vært opptatt av å få denne avklaringen slik at sesongarbeidere som sitter fast i Norge kan få muligheter til å jobbe og tjene penger mens de er i landet sier Bollestad videre. 

Unntak fra seksmåneders regelen

For sesongarbeidere fra land utenfor EU/EØS er det krav om seksmåneders opphold utenfor Norge før de kan få ny sesongtillatelse. Det er denne regelen sesongarbeiderne, som har vært i Norge siden 2020, nå har fått unntak fra. Unntaket gjelder kun for sesongarbeidere som sitter fast i Norge på grunn av innreiserestriksjoner i hjemlandet, som følge av covid-19.

Behandling av søknader om sesongtillatelse for sesongen 2021

En viktig forutsetning for å få behandlet søknad om sesongtillatelse, er muligheten for å returnere til hjemlandet etter at oppholdstillatelsen går ut. Korona-pandemien har ført til at det er flere land det er vanskelig å reise tilbake til.


- Vi må unngå at vi får samme problemer framover med sesongarbeidere, som ufrivillig blir sittende fast i Norge, og ikke får reist hjem når de ønsker det. Slik det er nå, vil vi derfor ikke behandle søknader fra sesongarbeidere som kommer fra land det er vanskelig å returnere til, sier landbruks- og matminister Bollestad (KrF).

Nøkkelord

Bilder

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg
Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom