Nye Veier

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Del

I dag ble konkurransen for E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier sendt til kunngjøring.

-Vi går nå ut i markedet med konkurransen for helhetlig utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. Dette er et prosjekt vi håper og tror vil tiltrekke kompetente og solide entreprenører og deres samarbeidspartnere. Prosjektet består av tre arbeidspakker som hver seg krever evne til å optimalisere tekniske løsninger. Det er også helt nødvendig med god samhandling med kommunen, myndigheter, trafikanter og øvrige berørte. Kontraheringsprosessen vil pågå i 2020. Kontrakten signeres i desember og kanskje det også blir første spadetak før jul neste år. Sammen med entreprenøren skal vi få til god og effektiv utbygging, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad.

Best Value Procurement

-Konkurransen blir gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Vi har gode erfaringer med konkurranse og gjennomføring etter denne metoden på prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal. Entreprenøren skal beskrive byggherrens risiko og hvordan de vil løse det. Vi skal arbeid etter felles mål som står sentralt i hele prosjektperioden. Vi har tro på denne måten å utforme kontraktene på og ser at det gir entreprenøren et stort handlingsrom, sier Ramlo.  

Klimamål og Ceequal-sertifisering

Framtidig entreprenør må innfri flere krav blant annet for å ivareta samfunnsansvar og HMS. Kravene må tilfredsstilles for å kunne gå videre i konkurransen etter prekvalifisering. Nye Veier følger ambisjonene og klimamålene slik de er fastsatt i Nasjonal Transportplan.

-Prosjektet skal Ceequal-sertifiseres. Det blir spennende å se hvordan vi gjennom utbyggingen skal levere på krav om bærekraft og klimahensyn for eksempel i bruk av drivstoff, materialer og tekniske løsninger. Ambisjonen er å oppnå nivået very good eller bedre. Vi ser fram til å komme i gang med konkurransen og med å finne den best egnete entreprenøren til å ta på seg jobben, sier Morten Lossius, utbyggingssjef for E18 Langangen-Rugtvedt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Presseinvitasjon til veiåpning E18 Rugtvedt-Dørdal 2. desember19.11.2019 14:55:04 CETPresseinvitasjon

Presseinvitasjon - ber om tilbakemelding innen 27. november Dette er en presseinvitasjon som ikke er ment for publisering 2. desember åpner nye E18 Rugtvedt-Dørdal Samferdselsminister Jon Georg Dale forestår den formelle veiåpningen som skjer på Rugtvedt. Se vedlagte kart for info om parkering og oppmøtested. Det er oppmøte seinest kl 11.30, veiåpningen skjer kl 12.00, deretter er det trafikkpåsetting før vi går samlet opp til en markering med juletapas, mingling og taler inne på Heimat, Lasses. Trafikksikkerhet Vi gjør oppmerksom på at Rugtvedt er et komplekst kryssområde og at det etter kl 12 settes på trafikk med fartsgrense 110 km/t. Av hensyn til trafikksikkerhet lar det seg dessverre ikke å gjennomføre veiåpningen som et åpent arrangement for publikum. Ber om at dette respekteres og at ikke kartet publiseres. Heimat har begrenset antall plasser og markeringen er et lukket arrangement. På vår Facebookside Nye Veier E18 Langangen-Grimstad er det både bilder og filmer til fri bruk s

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom