Nye Veier

Konkurranse om planarbeid på E16 Kløfta - Kongsvinger

Del

Nye Veier skal nå i gang med planarbeid på E16 Kløfta – Kongsvinger, og trenger rådgivertjenester knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning med alle tilhørende og oppfølgende arbeider for strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger, frem til vedtatte kommunedelplaner i de berørte kommunene foreligger. Det planlegges for et interkommunalt plansamarbeid.

Planprosjekt skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, og bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås. 

Prosjektområdet omfatter kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

Nye Veier AS har fått i oppdrag å planlegge og bygge ut strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger. Strekningen ble våren 2019, gjennom stortingets behandling, overført til Nye Veier fra Statens vegvesen. Den aktuelle E16 er i dag en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre samtidig som den er viktig bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region.

Konkurransen blir gjennomført som en åpen anbudskonkurranse etter Best Value Procurement-metoden. Kontrakten med den valgte rådgiveren vil være basert på NS 8401.

Konkurransen kunngjøres 10. januar 2020, og det vil bli arrangert en tilbudskonferanse for tilbydere den 21. januar 2020. Signering av kontrakt er planlagt medio april 2020.

Kontakter

Kontaktperson: direktør for planprosesser og samfunnskontakt, Finn Aasmund Hobbesland, tlf. 913 19 265

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom